25.11.2020 14:00

"Minä olen Lumo"

Minä olen Lumo on peli, joka haastaa pohtimaan empatiaa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä sekä luomaan uusia menetelmiä näiden teemojen opettamiseen ja ohjaukseen. Tervetuloa Minä olen Lumo –roolipelin käyttöoppaiden julkistamistilaisuuteen 25.11. klo 14.00

Aika: 25.11.2020 14:00
Paikka: Zoom-verkkoympäristö
Koulutustyyppi: Ammatillinen opettajankoulutus
Kieli: Suomi

Ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee lisää tietoa ja hyviä käytänteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä turvallisen ja syrjimättömän opiskeluympäristön edistämiseksi.

Minä olen Lumo on peli, joka vastaa tähän tarpeeseen. Peli haastaa pelaajat pohtimaan empatiaa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä sekä luomaan uusia menetelmiä näiden teemojen opettamiseen ja ohjaukseen. Pelaamisen tarkoituksena on herättää osallistujissa tunteita, joiden avulla käsiteltävät asiat tulevat lähelle. Roolipelaamisessa voi esimerkiksi joutua tilanteeseen, jossa on puolustettava itselleen aiemmin tuntematonta roolia, olemisen tapaa tai muutosta.

Tervetuloa Minä olen Lumo –roolipelin käyttöoppaiden julkistamistilaisuuteen!

Käyttöoppaat julkaistaan suomen, ruotsin, englannin, koltansaamen, pohjoissaamen ja inarinsaamen kielillä sekä viittomakielisenä. 

Tilaisuus järjestetään verkossa Zoom –alustalla. Lähetämme ohjeet osallistumiseen sähköpostitse kaksi päivää ennen tapahtumaa.

Tilaisuuden lopussa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuuden kokonaiskesto noin 40 minuuttia. Pyrimme turvallisemman tilan periaatteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että tilaisuudessa on nollatoleranssi kaikkea ahdistelevaa tai syrjivää käytöstä kohtaan.

Ilmoittaudu julkistamistilaisuuteen

Julkistamistilaisuuden järjestää JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun Tasa-arvoa ja reformia –hanke. Minä olen Lumo –peli on kehitetty tämän hankkeen ja Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään –hankkeen yhteistyönä.

Lisätiedot

Karttunen Jari

Karttunen Jari

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406688656

Jaa

Aiheeseen liittyvää

Tasa-arvoa ja reformia

Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut oppilaitosten arkeen monia toimintakulttuurin muutoksia ja nyt on oivallinen aika ottaa seuraava askel: tarttua tasa-arvotyöhön. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhdessä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa Tasa-arvoa ja reformia –hanketta, jonka koulutuksissa pureudutaan ammatillisten oppilaitosten tasa-arvon kysymyksiin ja kehittämiskohteisiin.

Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita

Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -hankkeen koulutuksissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista.

Opetuksen ja ohjauksen täydennyskoulutus

Haluatko pysyä ajan hermoilla ja saada työhön uutta intoa? Onko työyhteisössäsi tarve uudistua? Vie pedagogisia taitojasi ja koulutusosaamistasi eteenpäin täydennyskoulutuksissamme.