9.2.2015 12:00 - 9.2.2015 14:00

Korkeakouludiplomin väliarviointi: arvioinnin julkaisu ja kokemuksia koulutuksista

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos julkaisee väliarvioinnin JAMKin vuosina 2013-2015 pilotoimista korkeakouludiplomeista. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan korkeakoulutuksen uusista malleista.

Aika: 9.2.2015 12:00 - 9.2.2015 14:00
Paikka: Ravintola Pääpostin auditorio Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki
Kieli: Suomi

Ohjelma

 • 12.00  Kahvitarjoilu
 • 12.15  Mikä on korkeakouludiplomi? Projektipäällikkö Tytti Pintilä (JAMK)  sekä opetusneuvos Petri Haltia (opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • 12.35  Korkeakouludiplomikokeilun käynnistäminen: toiveita ja kokemuksia. Professori Jussi Välimaa (Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • 13.00  Kokemuksia korkeakouludiplomien arjesta:
  - gerontologinen kuntoutus, asiantuntija Pirkko Perttinä
  - hankintaosaaja, yliopettaja Sanna Nieminen sekä opiskelija Kimmo Tuppurainen
  - henkilöstö- ja talousosaaja, koulutuspäällikkö Pertti Pernu
  - maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen, lehtori Mirja Riipinen
 • 13.40  Yhteenveto ja miten tästä eteenpäin  - aikaa keskustelulle ja kysymyksille

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joten ilmoittauduthan tästä linkistä.

Korkeakouludiplomilla sujuvia opintopolkuja

Arviointiraportti ja tallenteet esityksistä on nyt julkaistu:

Korkeakouludiplomi pilotoi uudenlaisia, lyhyitä korkeakouluopintoja. Koulutukset ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja täsmäkoulutuksia. Opinnot ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. Korkeakouludiplomin avulla voi täydentää osaamistaan tai hankkia täysin uutta osaamista. Koulutus ei ole tutkinto, mutta siitä saa todistuksen. Opinnot voi myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa. Tavoitteena on monipuolistaa korkeakoulujen koulutustarjontaa ja madaltaa osallistumisen kynnystä.

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) vastaa Korkeakouludiplomien seurantatutkimuksesta. Tutkimustulosten pohjalta arvioidaan diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitetään kehittämisehdotukset. Ks. https://ktl.jyu.fi/diplomitutkimus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa pilotin toteuttamiseen ainoana korkeakouluna Suomessa vuosina 2013-2015. JAMKin tehtävänä on rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksista. Elokuussa 2014 käynnistyi neljä 60 opintopisteen laajuista koulutusta:

Tavoitteena on vahvistaa laajoja osaamiskokonaisuuksia avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan ja selkiinnyttää sitä, mitä korkeakoulutasoista osaamista ja moduloitua, kokonaista tutkintoa suppeampia kokonaisuuksia eri aloilla asiakkaat ja työyhteisöt tarvitsevat toimintansa kehittämiseksi. Pilotti perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään määrärahaan.

Lisätiedot: www.jamk.fi/korkeakouludiplomi