Quo vadis, ammattikorkeakoulu?

Ammattikorkeakouluja on ollut olemassa jo neljännesvuosisadan ajan. Syntyessään niiden tehtävä ja rooli koulutusjärjestelmässämme aiheuttivat kysymyksiä ja ihmetystä monissa sidosryhmissämme. Mitä uutta ammattikorkeakoulut toisivat yhteiskuntaamme ja miten ne tulisivat muokkaamaan työelämäämme?

Nykyään ammattikorkeakoulut ovat tärkeä ja tunnustettu osa suomalaista maailman parasta oppimisen, innovaatiotoiminnan ja hyvinvoinnin ekosysteemiä. Ammattikorkeakoulujen opiskelijalähtöinen ja työelämän tarvitseman osaamisen kehittämiseen perustuva toimintamalli tarjoaa mahdollisuuden älykkääseen erikoistumiseen eri alueilla tarvittavilla erikoisaloilla.

Halutessamme pysyä jatkossakin kehityksen kärjessä, tulee meidän jatkuvasti kyseenalaistaa omaa toimintaamme ja etsiä tapoja parantaa vaikuttavuuttamme aiempaakin laajemmin.

Miten varmistamme ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyden kehittymisen ja sitä kautta toiminta-alueidemme vahvistumisen? Kuinka pysymme edelleen vetovoimaisina niin hakijoille, kumppaneille kuin työntekijöillekin lähestyessämme keski-ikää? Miten voimme tarjota kaikille sidosryhmillemme elinikäisen ja luotettavan kumppanuussuhteen?

Kuinka käytämme työpajojen dataa?

Tapahtuman järjestäjät JAMK ja Arene ry voivat hyödyntää AMK-päivän työpajoissa 5.5.2021 koottua dataa jatkotutkimuksissa sekä opinnäytetöissä ja TKI-toiminnassa.

Kaikki työpajoissa koottu data on anonyymia, ei avointa tekstiaineistoa.