Miten opiskellaan tulevaisuuden osaamista, jota ei vielä tunnisteta nykyisissä ammateissa?

Suuri osa nykyisistä työtehtävistä on sellaisia, joita ei ollut olemassa vielä viisi vuotta sitten. Emme tiedä, mitä muita uusia tehtäviä on jo syntymässä tai syntyy tulevaisuudessa. Työelämän jatkuva muutos muuttaa myös olemassa olevien ammattien osaamisvaatimuksia.

Kuinka ammattikorkeakoulu voi navigoida oikeaan suuntaan tässä horisontissa? Miten opiskelija osaisi olla oman osaamisensa kehittämisen kapteeni? Miten ammattikorkeakoulupedagogiikan tulee kehittyä? Millaista osaamista ammattikorkeakouluilta ja meiltä opettajilta vaaditaan, jotta opiskelijalle voidaan taata paras mahdollinen tulevaisuus?

Kuinka käytämme työpajojen dataa?

Tapahtuman järjestäjät JAMK ja Arene ry voivat hyödyntää AMK-päivän työpajoissa 5.5.2021 koottua dataa jatkotutkimuksissa sekä opinnäytetöissä ja TKI-toiminnassa.

Kaikki työpajoissa koottu data on anonyymia, ei avointa tekstiaineistoa.