Kuinka lunastamme 14 lupausta?

Suomen kaikki 24 ammattikorkeakoulua sitoutuivat syksyllä 2020 rakentamaan yhdessä parempaa, kestävämpää ja vastuullisempaa ammattikorkeakoulua. Tuolloin valmistui ammattikorkeakoulujen kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma, joka perustuu YK:n vuonna 2015 hyväksymiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.

Koko korkeakoulusektorin kattavan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman julkaiseminen on maailmanlaajuisesti poikkeuksellista. Ohjelma itsessään ei kuitenkaan riitä, vaan teot tulevat ratkaisemaan sen merkityksen. Kuinka lunastamme ohjelmaan kirjatut 14 lupausta?

Kuinka käytämme työpajojen dataa?

Tapahtuman järjestäjät JAMK ja Arene ry voivat hyödyntää AMK-päivän työpajoissa 5.5.2021 koottua dataa jatkotutkimuksissa sekä opinnäytetöissä ja TKI-toiminnassa.

Kaikki työpajoissa koottu data on anonyymia, ei avointa tekstiaineistoa.