Kuinka tunnistamme syvät digivirrat niin, että emme sotkeutuisi pinnan pyörteisiin?

Koko yhteiskunta on digitalisoitunut. Digitalisaatio vaikuttaa jokaisessa ammatissa. Kuinka ammattikorkeakoulut ovat mukana tässä muutoksessa? Mitä digitalisaation kaikkiallisuus vaikuttaa opiskelijan osaamistarpeisiin? Mitä se vaatii opettajalta ja koulutuksen järjestämiseltä? Mitä digitaalisuus merkitsee asenteissa ja tunteissa?

Kuinka käytämme työpajojen dataa?

Tapahtuman järjestäjät JAMK ja Arene ry voivat hyödyntää AMK-päivän työpajoissa 5.5.2021 koottua dataa jatkotutkimuksissa sekä opinnäytetöissä ja TKI-toiminnassa.

Kaikki työpajoissa koottu data on anonyymia, ei avointa tekstiaineistoa.