AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2014 | Posteriohje

Ohjeita posterin tekoon

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 2014 voit ehdottaa abstraktissasi tutkimuksesi tai kehittämisprojektisi esittelyä myös posterilla. Posteri on hyvin yleinen tapa esitellä tutkimustyötä ja -tuloksia sekä kehittämisprojekteja seminaareissa.

Tutkimuspäivillä 2014 posterit kootaan näyttelytilaan Dynamo-rakennuksen aulassa, jossa ne ovat kävijöiden nähtävillä. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on varattu erillinen aika posterikävelylle.

Jokainen esittäjä tuo tapahtumaan mukanaan valmiin painetun posterin. Posterit tulee tuoda 6.11. torstaina klo 9.00-9.45 välisenä aikana posterinäyttelyalueelle. Tapahtumajärjestäjällä on posteriesittelyä varten posteriseiniä, joihin posterit kiinnitetään. Paikan päällä on kiinnitystarvikkeita, mutta voit varata niitä mukaan myös itse.

Tarkista varattu tila sekä tarkemmat ajankohdat tutkimuspäivien ohjelmasta. Ohjelma päivitetään 22.10.2014 mennessä päivien www-sivuille. Samana päivänä päättyy myös ilmoittautuminen tutkimuspäiville. Jos et ole jo ilmoittautunut, niin ilmoittaudu tästä!

Yleisön pyynnöstä posteriehdotusten jättöaikaa jatkettiin 30.9.2014 saakka. Jatkettuna jättöaikana tulleiden posteriehdotusten hyväksynnästä ilmoitetaan 10.10.2014 mennessä.

Odotamme innolla pääsevämme näkemään kaikki posterit ja toivotamme postereiden esittelijät tervetulleiksi tutkimuspäiville 2014 Jyväskylään!

Miten toteutan posterin?

Suosittelemme tekemään posterin koossa A0 (841 x 1189 mm), mutta halutessasi voit toteuttaa posterin myös pienemmässä koossa. Posterin esittelypisteellä voi lisäksi jakaa esitteitä posterin aiheesta.

Monilla oppilaitoksilla ja organisaatioilla on käytössään oma graafinen pohja, jotka helpottavat suunnittelua. Apua posterin toteuttamiseen saat usein omasta organisaatiostasi.

Tutkimuspäiville 2014 voit valmistella joko tieteellisen tai ammatillisen posterin.Näiden kahden posterin ominaispiirteet ovat karkeasti seuraavat:

  • TIETEELLINEN POSTERI
    Tieteellisessä posterissa kuvataan tiiviisti tutkimusta ja sen tuloksia. Sisältö koostuu johdannosta, aineisto- ja menetelmäkuvauksista, tuloksista sekä johtopäätöksistä. Kuviot ovat hyvä tapa kiteyttää asioita.

  • AMMATILLINEN POSTERI
    Posterissa voidaan kuvata esimerkiksi jonkin projektin etenemistä ja tuloksia. Posterin sisältö on tieteellistä posteria vapaamuotoisempi. Tekstin lisäksi kannattaa hyödyntää kuvioita ja kuvia.

Lisää ohjeita posterin tekoon löydät esimerkiksi osoitteesta:

http://tiedeposteri.wordpress.com/

 

Siirry tutkimuspäivien 2014 pääsivulle!