Kansainvälistymistavoitteet haastavat monella tavalla

Ennakointitietojen mukaan jopa 2/3 uusista työpaikoista vaatii korkeakoulututkinnon. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuu seuraava eläköitymisrypäs. Mitä ammattikorkeakoulut voivat tehdä, jotta ulkomaalaiset opiskelijat jäisivät Suomeen?

Millaista osaamista ammattikorkeakouluilla ja niiden henkilöstöllä tulee olla toimiessaan yhä moninaisemmassa Suomessa? Kuinka ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää kotikansainvälisyyttä maamme rajojen ulkopuolella?