AMK-tutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi työn ohessa

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä voit toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnoissasi erikoistut ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Monimuotokoulutus antaa sinulle joustoa opiskeluun. Opiskelu on isolta osalta paikkaan ja aikaan sitomatonta.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelija tietokonemonitorin ääressä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
25
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
14.08.2023

Osaamiskuvaus

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman opiskelija osaa soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alansa ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Hän osaa eettisesti suunnitella, rakentaa ja testata tietoteknisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin. 

Tutkinto-ohjelman suorittaneen opiskelijan osaaminen koostuu ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan kokonaisuuksista. Moduulivalinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan ohjelmointiin ja ohjelmistokehittämiseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Tästä muodostuu alan lyhenne DevSecOps-osaaminen. 

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Opetussuunnitelma

Perusopintojen jälkeen valinnaiset opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö

Opintojen alussa opiskelet tieto- ja viestintätekniikan perusteet. Tämän jälkeen valitset moduuliopinnoista: ohjelmointi ja ohjelmistokehitys (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuus (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta (operations). Moduuleja toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi.

Opinnot sisältävät harjoittelun ja opinnäytetyön.

Perusteet

Aloitat opintosi tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoilla ja Jamkin yhteisillä opinnoilla. Opiskelet matemaattisluonnontieteellisiä aineita, muun muassa matematiikkaa ja fysiikkaa. Nämä antavat sinulle pohjan ammattiopintoihin.
Perehdyt perusopinnoissa ohjelmointiin, algoritmiseen ajatteluun, web-tekniikoihin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöjärjestelmiin. Perusteiden jälkeen osaat valita itsellesi sopivan valinnaisen moduulin.

Valinnaiset opinnot

Valitset kaksi moduulia, joista ainakin toinen on tieto- ja viestintätekniikan DevSecOps -kokonaisuudesta.  Halutessasi voit laajentaa opintojasi Edufutura –tarjonnasta tai muiden alojen moduuliopinnoilla. Alla esimerkkejä DevSecOps –moduulitarjonnasta.

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Opintoihin sisältyy harjoittelu ja opinnäytetyö. Näillä osoitat kykysi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisesi jälkeen. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja harjoittelun 30 opintopistettä.

DevSecOps -moduulit

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörille on töitä tulevaisuudessa

Digitalisaatio vaikuttaa tekniikan alaan, joka kehittyy nopeasti. Tämän myötä osaajille on kysyntää tulevaisuudessa. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä osaat soveltaa uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Saat hyvät valmiudet toimia myös kansainvälisessä ympäristössä.

Ensihoitaja Kalle Lehikoinen opiskelee tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoryhmässä. Ensihoitajan vuorotyö on raskasta. Lisäksi Kalle kaipasi työhönsä luovuutta. Tietotekniikka on kiehtonut häntä ja kiinnostus johti selvittelemään mahdollisuuksia opiskella alaa. Kalle ajattelee, että insinöörin tutkinto avaa mahdollisuuksia erilaisiin työtehtäviin.

Kalle Lehikoinen, tieto- ja viestintätekniikan monimuoto-opiskelija

Lue Kallen tarina

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Hannu Luostarinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941