AMK-tutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi työn ohessa

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä voit toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnoissasi erikoistut ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Monimuotokoulutus antaa sinulle joustoa opiskeluun. Opiskelu on isolta osalta paikkaan ja aikaan sitomatonta.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelija tietokonemonitorin ääressä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
25
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
18.08.2023

Osaamiskuvaus

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman opiskelija osaa soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alansa ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Hän osaa eettisesti suunnitella, rakentaa ja testata tietoteknisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin. 

Tutkinto-ohjelman suorittaneen opiskelijan osaaminen koostuu ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan kokonaisuuksista. Moduulivalinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan ohjelmointiin ja ohjelmistokehittämiseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Tästä muodostuu alan lyhenne DevSecOps-osaaminen. 

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Opetussuunnitelma

Perusopintojen jälkeen valinnaiset opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö

Opintojen alussa opiskelet tieto- ja viestintätekniikan perusteet. Tämän jälkeen valitset moduuliopinnoista: ohjelmointi ja ohjelmistokehitys (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuus (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta (operations). Moduuleja toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi.

Opinnot sisältävät harjoittelun ja opinnäytetyön.

Perusteet

Aloitat opintosi tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoilla ja Jamkin yhteisillä opinnoilla. Opiskelet matemaattisluonnontieteellisiä aineita, muun muassa matematiikkaa ja fysiikkaa. Nämä antavat sinulle pohjan ammattiopintoihin.
Perehdyt perusopinnoissa ohjelmointiin, algoritmiseen ajatteluun, web-tekniikoihin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöjärjestelmiin. Perusteiden jälkeen osaat valita itsellesi sopivan valinnaisen moduulin.

Valinnaiset opinnot

Valitset kaksi moduulia, joista ainakin toinen on tieto- ja viestintätekniikan DevSecOps -kokonaisuudesta.  Halutessasi voit laajentaa opintojasi Edufutura –tarjonnasta tai muiden alojen moduuliopinnoilla. Alla esimerkkejä DevSecOps –moduulitarjonnasta.

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Opintoihin sisältyy harjoittelu ja opinnäytetyö. Näillä osoitat kykysi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisesi jälkeen. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja harjoittelun 30 opintopistettä.

DevSecOps -moduulit

Developer

Ohjelmistokehittäjä, Developer

 • Sovelluskehitys / Application Development 
 • Data-analytiikka ja tekoäly / Data-analytics and Artificial Intelligence
 • Älykkäät IoT-ratkaisut / Intelligent IoT -solutions
 • Digitaalinen media / Digital Media
 • Haastava ohjelmointi / Advanced Programming 
 • Testausautomaatio ja laadunvarmistus / Test Automation and Quality Assurance 

Cyber Security

Kyberturvallisuus, Cyber Security

 • Eettinen hakkerointi / Ethical Hacking 
 • Kyberpuolustus / Cyber Defence  
 • Forensiikka ja analysointi / Forensics and Analysis) 
 • Kyberturvallisuusharjoitus / Cyber Security Exercise

Operations

Tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta, Operations

 • Konesalit ja pilvipalvelut / Datacenters and Cloud Services 
 • Tietoverkot / Data Networks 
 • Järjestelmien ylläpitäjä / System Administrator

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörille on töitä tulevaisuudessa

Digitalisaatio vaikuttaa tekniikan alaan, joka kehittyy nopeasti. Tämän myötä osaajille on kysyntää tulevaisuudessa. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä osaat soveltaa uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Saat hyvät valmiudet toimia myös kansainvälisessä ympäristössä.

Itsenäistä opiskelua ja yhdessä muiden kanssa

Keskeinen pedagoginen opetusmenetelmä on tekemällä oppiminen. Opintoihisi kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja verkko-opinnot.

Future Factory antaa mahdollisuuden sinulle tehdä projektia yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa oikealle toimeksiantajalle. Projektin aikana syvennät osaamistasi projektityöhön, ammatillisiin osaamisiin ja luot tärkeitä kontakteja työelämään.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on vain muutamana päivänä kuussa. Monimuoto-opetuksessa yhdistyvät itseopiskelu sekä etä- ja lähiopetus joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, mikäli hänellä on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteen johdosta hän haluaa joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Insinöörien käyttökieli on englanti

Lähes kaikki opetusmateriaalit ovat englanninkielisiä, koska alan käyttökieli on englanti. Englannin kielen opinnot varmistavat kielen perusosaamisen kaikille opiskelijoille. Vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa myös suullinen kielitaitosi paranee. 

Tutkinto-ohjelman voi suorittaa myös täysin englanniksi. Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Haku Information and Communication Technology (BEng) alkaa tammikuussa.

Oppimisympäristöt

Käytössäsi on ainutlaatuinen Virtual Learning Environment (VLE) -oppimisympäristö, joka mahdollistaa käytännön opinnot. Opiskelija voi suorittaa opintoja mistä tahansa ja milloin tahansa hän haluaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin tai ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Ensihoitaja Kalle Lehikoinen opiskelee tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoryhmässä. Ensihoitajan vuorotyö on raskasta. Lisäksi Kalle kaipasi työhönsä luovuutta. Tietotekniikka on kiehtonut häntä ja kiinnostus johti selvittelemään mahdollisuuksia opiskella alaa. Kalle ajattelee, että insinöörin tutkinto avaa mahdollisuuksia erilaisiin työtehtäviin.

Kalle Lehikoinen, tieto- ja viestintätekniikan monimuoto-opiskelija

Lue Kallen tarina

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksen valintaopintojakso

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksen valinta suoritetaan valintaopintojakson perusteella. Opintojakso on Jamkin Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkintoon kuuluva 4 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso. 

 • Opintopolun yhteishaussa kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hakeneet hakijat ilmoitetaan valintaopintojaksolle automaattisesti.
 • Opintojakso alkaa 11.4.2023 ja harjoitustehtävillä on viikottaiset palautusajat (viimeisen harjoitustehtävän viimeinen palautuspäivä on 31.5.2023). Tentti järjestetään 1.6.2023 verkossa.
 • Hakijan on saatava tentistä vähintään 20 pistettä läpäistäkseen tentin ja opintojaksosta (tentti ja harjoitustehtävät) yhteensä väh. 30/60 pistettä voidakseen tulla valituksi.
 • Verkko-opintojakso on suoritettava yksilötyönä.
 • Mikäli hakija on suorittanut aiemmin kyseisen opintojakson, hänen tulee suorittaa se uudelleen.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Jarmo Nevala

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504634720