opiskelijatarina

Mikä yhdistää ensihoitajan ja insinöörin työtä?

Ensihoitaja ja tuleva insinööri. Nämä yhdistyvät tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaan Kalle Lehikoiseen. Hän on tehnyt 10 vuotta vuorotyötä ensihoitajana ja tykkää työstään. Vuorotyö on kuitenkin raskasta ja Kalle tiedosti, että hän ei voi työskennellä vuorotyössä loppuelämäänsä, ja kaipasi työhönsä luovuutta. Kalle ajattelee, että insinöörin tutkinto avaa mahdollisuuksia erilaisiin työtehtäviin.

Kuvassa tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Kalle Lehikoinen

Miksi halusit opiskelemaan Jamkiin?

Tietotekniikka on kiinnostanut Kallea. Hän on aikaisemmin opiskellut ohjelmointia yliopiston kursseilla ja selvitti, olisiko aihetta mahdollista opiskella työn ohella.

Kalle asuu Etelä-Suomessa. Sen alueen ammattikorkeakouluissa ei ollut tuolloin tarjolla monimuotototeutusta tieto- ja viestintätekniikan puolelta. Jyväskylä oli ennestään tuttu kaupunki Kallelle, koska hän on asunut kaupungissa. Päätökseen vaikutti myös se, että opinnoissa on vain pari lähipäivää kuukaudessa. Koronan myötä nämäkin päivät on järjestetty etänä.

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa opiskelun aikuisiällä

"Opiskelu työn ohella on mennyt hyvin, toteaa Kalle tyytyväisenä. Koska on mahdollista opiskella etänä. Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu on sopinut minulle hyvin. Pystyy tekemään opintoja milloin vain, esimerkiksi katsoa luennot tallenteilta itselle sopivana ajankohtana."

Kallen mielestä kurssit ovat olleet mielenkiintoisia, ja paljon on tullut uutta opittavaa. Tämä on taas ruokkinut motivaatiota, joka on ollut muutenkin eri kuin opiskellessa nuorempana.

Monimuoto sopii erityisesti työssäkävijälle. Hän voi asua muuallakin kuin Jyväskylässä. Mielellään itsenäinen henkilö, joka ei kaipaa ohjausta. Henkilö, joka itse ottaa asioista selvää ja jolla on motivaatiota uuden oppimiselle.

Tulevaisuuden näkymät

Keväällä 2022 Kallella on menossa opintojen toinen vuosi. Työharjoittelujakso ja opinnäytetyö ovat edessä lähitulevaisuudessa. Tietotekniikan lisäksi tekoäly ja sovelluskehitys ovat Kallea kiinnostavia aiheita. 

Kalle haaveilee, että tulevaisuudessa hän voisi yhdistää työssään kahta alaa. Häntä kiehtoisi työskennellä esimerkiksi ohjelmistoyrityksessä, joka tuottaisi palveluita terveydenhuoltoalalle. Kyseisellä alalla tarvitaan ihmisiä ja automaatiota.

Keskustelumme lopuksi Kalle ynnää, että ensihoitajan ja insinöörin yhtymäkohtana ovat tarkkuus ja tietosuoja. Molemmissa työtehtävissä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, soveltamista ja ongelmanratkaisuakykyä.