AMK-tutkinto

Opiskele restonomiksi, tulevaisuuden palveluiden asiantuntijaksi

Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK)

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman ytimessä on tulevaisuuden palvelut, vastuullinen liiketoimintaosaaminen sekä asiakaslähtöinen kehittäminen ravitsemisalalla. Tutkinto-ohjelmassa edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja sen mukaisia toimintamalleja osana kilpailukykyistä palveluliiketoimintaa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
-
Laajuus
210
Aloituspaikat
30
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Restonomi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
21.08.2023

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Valmistunut restonomi osaa kehittää matkailu- ja ravitsemisalan palvelujen laatua ja johtaa kestävää sekä kannattavaa alan liiketoimintaa. Esimiehinä toimiessaan restonomit luotsaavat vastuullisesti monikulttuurisia työyhteisöjä sekä Suomessa että ulkomailla. Uusien palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on koulutuksen keskiössä.

Tutustu myös ohjelman monimuotototeutukseen!

Opintosuunnitelma

Palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksessa henkilökohtainen opintopolkusi rakentuu oman yksilöllisen urasuunnitelmasi ja ammatillisen kiinnostuksesi pohjalta monialaiseksi. Opintoja voit valita sekä palveluliiketoiminnan, että kestävän gastronomian opinnoista. Restonomikoulutus tarjoaa halutessasi mahdollisuuden käynnistää opintojen aikana oma yritystoiminta yksilöllisen yrittäjyyspolun avulla. Opiskeluun kuuluvat olennaisina myös alan yrityksiin tehtävät kehittämisprojektit, työelämäyhteistyö sekä kansainväliset Study Tourit.

 • perusopinnot 50 op
 • ammattiopinnot 100 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Kenelle

Hae restonomikoulutukseen, jos sinulla on

 • kiinnostusta palveluiden kehittämiseen ja niiden parissa työskentelyyn 
 • kiinnostusta liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
 • kykyä opiskella ja työskennellä englannin kielellä.

Opiskeltavia aineita

 • Palveluliiketoiminta
 • Kuluttajakäyttäytyminen
 • Kestävä kehitys
 • Digitaaliset palvelut
 • Palvelumuotoilu
 • Palvelujen johtaminen ja markkinointi
 • Kestävä ruokajärjestelmä
 • Ravitsemus

Opintojen rakenne pohjautuu yksilölliseen urapolkuun.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on arkipäivää JAMKissa. Osa opinnoista tehdään englanniksi, ja kieliopintoja voit valita kiinnostuksesi mukaan. Voit opiskella ulkomailla jossakin yli 50 yhteistyöoppilaitoksestamme tai tehdä harjoittelun ulkomailla. JAMKissa on vuosittain 350 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, 400 saapuvaa vaihto-opiskelijaa ja noin 1000 ulkomaista vierasta tai vierailevaa luennoitsijaa. 

Restonomikoulutuksella on laaja partneriverkosto. Voit opiskella osan opintojasi mm. näissä oppilaitoksissa:

Työelämäyhteistyö

Restonomikoulutus rakentuu ja kehittyy jatkuvassa yritysyhteistyössä. Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Opiskelijamme ovat olleet mukana mm. Asuntomessuilla, Baarimikko- ja Kasvu Open -tapahtumissa.

Projektit, ryhmätyöt ja harjoittelujakso mahdollistavat sen, että opittua sovelletaan välittömästi käytäntöön ja opiskelijalla on runsaasti tilaisuuksia luoda verkostoja työelämään.

Koulutusta kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan, opiskelijapalautteen sekä valtakunnallisen hanketyön kautta.

Työelämäyhteistyö voi olla esim:

 • yritys antaa opiskelijoille projektitehtävän, johon opiskelijatiimi hakee ratkaisun. Työ esitellään lopuksi yrityksen edustajalle
 • opiskelijat tekevät yritykselle tutkimuksen yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan
 • yrityksestä vierailee opintojaksoilla asiantuntijoita
 • opiskelijat vierailevat yrityksissä
 • harjoittelujakso
 • opinnäytetyö
 • yrityksen edustaja voi olla sparraajana tai kummina esim. yrittäjäksi aikovalle

Harjoittelu

Restonomitutkintoon kuuluu noin viisi kuukautta harjoittelua työelämässä. Yleensä harjoittelu tehdään kahdessa osassa: ensimmäinen harjoittelu tehdään opintojen ensimmäisenä vuonna ja on toimialaan orientoiva. Toinen harjoittelu tehdään opintojen myöhemmässä vaiheessa ja on sisällöltään vaativampi ja ammattiopintoja tukeva.

Jatko-opintomahdollisuudet

Restonomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla täydennyskoulutukseen vaikkapa työn ohella. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Palveluliiketoiminta on kiinnostanut aina, mutta kyllä se kestävyys ja vastuullisuus olivat syy, miksi päädyin tänne puolelle. Etsin pitkään ohjelmaa, missä niitä ja kestävää gastronomiaa voisi opiskella ja Jamk tarjosi siihen parhaan vaihtoehdon.

Sara Ronkainen

Tutustu Saran tarinaan

"Opinnot tukevat käytännön työssä oppimista"

Restonomi Susanna Kinnunen kertoo työstään hotellin vuoropäällikkönä.

Restonomilla on tosi laajat työllistymismahdollisuudet. Restonomi voi olla töissä esimerkiksi kaupassa. Teknisesti restonomit ovat päteviä kaikkialla, missä on asiakaspalvelutilanteita.

Aapo Kämäräinen

Tutustu Aapon tarinaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin restonomi (AMK), päivätoteutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

Päivätoteutus: 24%

Päivätoteutus: 80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) Päivätoteutus: 36% Päivätoteutus: 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe Päivätoteutus: 40% Päivätoteutus: 80%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Lisätietoja koulutuksesta

Karoliina Väisänen

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358408656879