AMK-tutkinto

Opiskele konetekniikan insinööriksi

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Konetekniikan tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet konetekniikan käytäntöön soveltamiselle joko tuotantotekniikassa tai tuotekehityksessä ja -suunnittelussa. Tuotantotekniikkaan suuntautuessasi opit ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tavaratuotantoa erilaisissa tuotantoympäristöissä. Mikäli päätät puolestaan suuntautua tuotekehitykseen ja -suunnitteluun, opit kehittämään ja suunnittelemaan koneita, laitteita ja erilaisia tuotteita hyödyntäen nykyaikaisia CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia sekä 3D-tulostusta.

Hae 13.3. alkaen Opintopolku.fi-palvelussa
Nainen VR-lasit päässä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Konetekniikan osaajaksi

Konetekniikan insinööritutkinnon suorittaneena sinulla on vahva konetekninen osaaminen, jota kykenet soveltamaan erilaisissa teknisissä ratkaisuissa. Tuotekehityksessä osaat ottaa huomioon tuotteiden käytettävyyden, kestävyyden, kustannukset, valmistettavuuden, turvallisuuden ja elinkaaren. Ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen toiminnassasi. Tuotekehityksen ja tuotannon nykyaikaiset digitaaliset työkalut ovat sinulle tuttuja ja hallitset niiden käytön. Kykenet hahmottamaan tuotannon automatisointiin ja johtamiseen liittyviä tekijöitä ja tunnet erilaisia tuotantojärjestelmiä. Ymmärrät tuotannon ja tuotekehityksen vaikutuksen ympäristöön ja osaa optimoida niissä tarvittavat resurssit. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen sekä kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen.

Opiskele konetekniikan perusteita – koneensuunnittelua, koneautomaatiota ja tuotantotekniikkaa

Yhteiset ammatilliset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan  tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot.

  • Metallitekniikassa opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet.
  • Konetekniikassa syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen.
  • Koneensuunnittelussa mitoitat ja valitset koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen. Opinnot sisältävät tietotekniikan hyödyntämistä CAD-suunnittelu/ mallintamisohjelmistojen muodossa.
  • Koneautomaatiossa perehdyt eri toimilaitteisiin ja niiden valintaan sekä sähkötekniikan perusteisiin.

Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön projektitöiden avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman

Suuntaavissa ammattiopinnoissa teet runsaasti harjoitustöitä, joissa harjaannut tietojen ja tekniikoiden käytäntöön soveltamisessa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa sinulla on mahdollisuus tehdä ylimääräinen projektityö ja toteuttaa se tätä tarkoitusta varten suunnitellussa Protopajassa.

Suuntaudu tuotantotekniikkaan tai tuotekehitykseen

Kaksi ensimmäistä lukuvuotta opiskelet muiden konetekniikan opiskelijoiden kanssa luonnontieteellisiä ja koneteknisiä perusopintoja. Opiskelusi keskeiset aihealueet muodostuvat valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon mukaan.

Tuotantotekniikka

Tuotantotekniikassa perehdyt eri valmistusteknologioihin, toiminnan ohjaukseen, palvelutuotantoon ja tuotannon automatisointiin sekä tuotannon johtamiseen. Sivuainevalinnoilla sinulla on mahdollisuus laajentaa osaamistasi esim. kunnossapidon toiminnanohjauksen, luotettavuusteknisten analyysien sekä ennakoivan kunnossapidon tietoihin ja taitoihin.

Tuotekehitys

Tuotekehityksessä perehdyt tuotteiden suunnitteluprosessin hallintaan ja rakenteiden mitoitukseen. Sivuainevalinnoilla on mahdollista laajentaa osaamista mm. ohutlevyrakenteisiin ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluun.

Luentoja, tiimitöitä ja laboratorioharjoituksia

Opiskelu sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä, verkko-opintoja sekä tenttejä. Opintoihin kuuluu teollisuuden yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan joko kahdessa osassa toisen ja kolmannen opiskeluvuoden jälkeisinä kesinä tai kokonaisuudessaan neljännen vuoden syksyllä. Halutessasi voit suorittaa harjoittelun sekä osa opinnoista ulkomailla.

Käytännönläheistä oppimista

Merkittävä osa ammattiopinnoista toteutetaan käytännönläheisinä laboratoriotöinä ja projekteina, jotka kehittävät ryhmätyötaitojasi ja kommunikointivalmiuksiasi. Monipuoliset laboratorio- ja oppimisympäristöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittyä konetekniikan ammattilaiseksi. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat tuovat omalta osaltaan sinulle käytännön tietoa. Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelma valmentaa teollisuuden tuotannon kehitys- ja asiantuntijatehtäviin tai erityyppisiin tuotekehitys- ja suunnittelutehtäviin. Lisäksi se antaa valmiuksia yrittäjänä toimimiseen ja kokemuksen karttuessa esimiestehtäviin.

Tuotantotekniikan suuntautumisesta valmistuneet ovat työllistyneet tuotannon kehittämis- ja ohjaustehtäviin sekä kokemuksen karttuessa tuotannon johtamisen työtehtäviin.

Tuotekehityksen suuntautumisesta valmistuneet ovat työllistyneet tuotekehitys- ja koneensuunnittelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa tuotekehitys- ja suunnittelutoiminnan esimies- ja johtamistehtäviin.

Täydentävillä opinnoilla opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kohdennettua osaamista erilaisiin työtehtäviin esim. hankintatehtäviä tukemaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoja voit jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin tai ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinun on luonnollisestikin mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos suoritat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Taivas rajana? Konetekniikan insinööriksi valmistuneen monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Konetekniikan opinnot tarjoavat monipuoliset valmiudet työskennellä erilaisissa tuotteiden tai tuotannon kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Konetekniikan insinööriksi valmistunut Jasperi Kuikka keskustelee työtehtävistään ja alan työllistymismahdollisuuksista tutkintovastaava Petri Luosman kanssa. Tallenne Hakijan päivä @Jamk -tapahtumasta (12.11.2021).

Konetekniikan insinöörit Protopajassa

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK) päivätoteutuksiin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 90%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Petri Luosma

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358407468605