AMK-tutkinto

Opiskele konetekniikan insinööriksi

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Konetekniikan tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet konetekniikan käytäntöön soveltamiselle joko tuotantotekniikassa tai tuotekehityksessä ja -suunnittelussa. Tuotantotekniikkaan suuntautuessasi opit ohjaamaan, kehittämään ja johtamaan tavaratuotantoa erilaisissa tuotantoympäristöissä. Mikäli päätät puolestaan suuntautua tuotekehitykseen ja -suunnitteluun, opit kehittämään ja suunnittelemaan koneita, laitteita ja erilaisia tuotteita hyödyntäen nykyaikaisia CAD- ja 3D-mallinnusohjelmia sekä 3D-tulostusta.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Nainen VR-lasit päässä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
21.08.2023

Konetekniikan osaajaksi

Konetekniikan insinööritutkinnon suorittaneena sinulla on vahva konetekninen osaaminen, jota kykenet soveltamaan erilaisissa teknisissä ratkaisuissa. Tuotekehityksessä osaat ottaa huomioon tuotteiden käytettävyyden, kestävyyden, kustannukset, valmistettavuuden, turvallisuuden ja elinkaaren. Ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen toiminnassasi. Tuotekehityksen ja tuotannon nykyaikaiset digitaaliset työkalut ovat sinulle tuttuja ja hallitset niiden käytön. Kykenet hahmottamaan tuotannon automatisointiin ja johtamiseen liittyviä tekijöitä ja tunnet erilaisia tuotantojärjestelmiä. Ymmärrät tuotannon ja tuotekehityksen vaikutuksen ympäristöön ja osaa optimoida niissä tarvittavat resurssit. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen sekä kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen.

Opiskele konetekniikan perusteita – koneensuunnittelua, koneautomaatiota ja tuotantotekniikkaa

Yhteiset ammatilliset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan  tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot.

  • Metallitekniikassa opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet.
  • Konetekniikassa syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen.
  • Koneensuunnittelussa mitoitat ja valitset koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen. Opinnot sisältävät tietotekniikan hyödyntämistä CAD-suunnittelu/ mallintamisohjelmistojen muodossa.
  • Koneautomaatiossa perehdyt eri toimilaitteisiin ja niiden valintaan sekä sähkötekniikan perusteisiin.

Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön projektitöiden avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman

Suuntaavissa ammattiopinnoissa teet runsaasti harjoitustöitä, joissa harjaannut tietojen ja tekniikoiden käytäntöön soveltamisessa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa sinulla on mahdollisuus tehdä ylimääräinen projektityö ja toteuttaa se tätä tarkoitusta varten suunnitellussa Protopajassa.

Taivas rajana? Konetekniikan insinööriksi valmistuneen monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Konetekniikan opinnot tarjoavat monipuoliset valmiudet työskennellä erilaisissa tuotteiden tai tuotannon kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Konetekniikan insinööriksi valmistunut Jasperi Kuikka keskustelee työtehtävistään ja alan työllistymismahdollisuuksista tutkintovastaava Petri Luosman kanssa. Tallenne Hakijan päivä @Jamk -tapahtumasta (12.11.2021).

Konetekniikan insinöörit Protopajassa

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Petri Luosma

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407468605