AMK-tutkinto

Konetekniikan insinööriksi työn ohessa

Konetekniikka, insinööri (AMK), monimuoto

Konetekniikan tutkinto-ohjelmasta saat laaja-alaisen tuotannon ohjauksen, kehittämisen ja johtamisen perustaidot sekä koneiden ja laitteiden suunnittelutaidon. Monimuotokoulutus antaa sinulle joustoa opiskeluun ja voit suorittaa tutkinnon myös työsi ohessa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Kolme opiskelijaa tietokoneen näytön edessä
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
14.08.2023

Konetekniikan asiantuntijaksi

Konetekniikan insinööritutkinnon suorittaneena sinulla on vahva konetekninen osaaminen, jota kykenet soveltamaan erilaisissa teknisissä ratkaisuissa. Tuotekehityksessä osaat ottaa huomioon tuotteiden käytettävyyden, kestävyyden, kustannukset, valmistettavuuden, turvallisuuden ja elinkaaren. Ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen toiminnassasi. Tuotekehityksen ja tuotannon nykyaikaiset digitaaliset työkalut ovat sinulle tuttuja ja hallitset niiden käytön. Kykenet hahmottamaan tuotannon automatisointiin ja johtamiseen liittyviä tekijöitä ja tunnet erilaisia tuotantojärjestelmiä. Ymmärrät tuotannon ja tuotekehityksen vaikutuksen ympäristöön ja osaa optimoida niissä tarvittavat resurssit. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen sekä kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen.

Perusteista kohti valinnaisia opintoja

Yhteiset ammatilliset perusopinnot antavat sinulle valmiuksia koneteknisten perustaitojen hallitsemiseen ja edelleen kehittämisen. Näitä ovat metallitekniikan, konetekniikan  tai koneensuunnittelun, koneautomaation ja tuotantotekniikan perustaidot.

  • Metallitekniikassa opit materiaali- ja valmistustekniset perustaidot sekä mittaus- ja laatutekniikan perusteet.
  • Konetekniikassa syvennät osaamistasi tuotantotekniikan perusteisiin ja teollisuustalouteen.
  • Koneensuunnittelussa mitoitat ja valitset koneenosia ja komponentteja. Lisäksi perehdyt teknilliseen piirtämiseen ja 3D-mallintamiseen. Opinnot sisältävät tietotekniikan hyödyntämistä CAD-suunnittelu/ mallintamisohjelmistojen muodossa.
  • Koneautomaatiossa perehdyt eri toimilaitteisiin ja niiden valintaan sekä sähkötekniikan perusteisiin.

Ammattiopinnoissa pääset soveltamaan oppimiasi asioita käytäntöön projektitöiden avulla, joissa ratkaiset jonkin yrityksen tarpeesta lähtevän ongelman. 

Suuntaavissa ammattiopinnoissa teet runsaasti harjoitustöitä, joissa harjaannut tietojen ja tekniikoiden käytäntöön soveltamisessa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa sinulla on mahdollisuus tehdä ylimääräinen projektityö ja toteuttaa se tätä tarkoitusta varten suunnitellussa protopajassa.

Opiskele työn ohessa

Monimuoto-opiskelu on kokoaikaista opiskelua, joka edellyttää noin 40 tunnin työpanosta viikoittain. Opiskelun alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan sinun aikaisemmin hankkimasi osaaminen.

Monimuoto-opetuksessa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelupäivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opinnoissa käytetään erilaisia opetusteknologioita ja tarpeen mukaan sosiaalisen median sovelluksia. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, projektityöskentely (aiheet yrityksistä), luennot ja verkkoluennot, seminaariesitykset ja reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä. Lisäksi opiskeluihin sisältyy työskentelyä, joka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä esim. koulun laboratoriotiloissa.

Lähiopetuspäiviä on noin neljän viikon välein ja opinnot alkavat viikon mittaisella intensiivisellä lähiopetusjaksolla. Lähiopetuspäivien pituus on noin 8 tuntia. Päiviin kuuluvat tyypillisesti ennakkotehtävät. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Suurimman osan opinnoistasi voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoa opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Tällainen opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, aktiivista opiskeluotetta sekä halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi.

Konetekniikan insinöörit Protopajassa

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Petri Luosma

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407468605