AMK-tutkinto

Logistiikan insinööriksi työn ohessa

Logistiikka, insinööri (AMK), monimuoto

Tarvitsetko logistiikan osaamista nykyisessä tai tulevassa työssäsi? Haluatko päästä vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin? Pyöritteletkö mielessäsi alan vaihtoa? Entä haluaisitko tekniikkaa ja taloutta hallitsevaksi kansainvälisen kaupan huippuosaajaksi? Valitse logistiikan monimuotona toteutettava AMK-tutkinto, jonka voit suorittaa myös työsi ohessa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Nainen ja mies tutkivat kirjaa ja tekevät töitä kannettavalla
Laajuus
240 opintopistettä
Aloituspaikat
20
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
14.08.2023

Tähtää kansainväliseen bisnekseen

Logistiikkainsinöörinä pystyt toimimaan esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä logistiikan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Saat myös valmiudet toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Koulutuksen avulla voit kehittyä esimerkiksi maailmanlaajuisen verkkokaupan pakettivirtojen ammattilaiseksi. Opinnot vahvistavat myös valmiuksiasi käydä vaativia hankintaneuvotteluja, johtaa logistiikkakeskusten toimintaa ja työskennellä tehtaan logistiikkapäällikkönä huolehtien siitä, että asiakkailla ja tuotantolinjoilla on aina oikeat tuotteet oikeaan aikaan.

Logistiikka-ala tarvitsee jatkuvasti lisää kiertotaloudesta kiinnostuneita osaajia, jotka pystyvät toteuttamaan kasvavat tavaravirrat entistä vastuullisemmin. Tähän logistiikan insinöörikoulutus luo hyvän perustan. 

Seuraava haku

Logistiikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen voit seuraavan kerran hakea 4. - 14.9.2023. Opinnot alkavat tammikuussa 2024.

Lue lisää syksyn yhteishausta Opintopolku.fi-palvelussa.

Logistiikka on tekniikan ja talouden opiskelemista

Logistiikan tutkinto-ohjelma on erinomainen kokonaisuus taloutta ja tekniikkaa. Etenet perusopinnoista itseäsi kiinnostaviin ammatillisiin opintoihin. Opinnot sisältävät myös työharjoittelun ja opinnäytetyön.

Perusopinnoissa opit erilaisia työelämävalmiuksia, kuten yrittäjyyttä, kieliä, viestintää, matematiikkaa ja fysiikkaa. Teknologiaopinnoissa pääset tutustumaan uusiin teknologioihin, ICT-taitoihin ja tietojärjestelmiin, tuotanto- ja materiaalitekniikkaan ja tekniseen piirustukseen. Ammattiopinnoissa pääset opiskelemaan logistiikan maailmaa, hankintojen perusteita, logistiikan simulointia, kuljetusmuotoja, sisälogistiikkaa, materiaalinohjausta, kansainvälistä toimitusketjua, logistiikkataloutta ja tuotannon johtamista.

Valitse täydentäviä opintoja

Voit valita täydentäviä ammattiopintoja esimerkiksi talouden ja johtamisen, hankintojen, sisälogistiikan tai kuljetusten opintokokonaisuuksista.

Kuljetus

Kuljetusten  opinnoissa voit opiskella projektilogistiikkaa, älykästä kuljettamista ja kuljetusten hallintajärjestelmiä.

Sisälogistiikka

Sisälogistiikan opinnoissa perehdyt sekä sisälogistiikan johtamiseen ja automaatioon että logistiikkakeskusten suunnitteluun.

Hankinta

Hankinnoissa keskityt erityisesti kansainvälisen kaupan osaamiseen. Opit analysoimaan, kehittämään ja johtamaan erilaisia hankintoja sekä toimimaan erilaisissa liiketoimintaverkostoissa.

Kiertotalous

Kiertotaloudessa keskityt vastuullisuuteen ja kiertotalouden materiaalivirtoihin ja johtamiseen.

Business management

Business management on englanninkielinen kokonaisuus, jossa perehdytään organisaatioiden johtamiseen, myyntiin ja markkinointiin ja laadun ja riskien hallintaan.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva oppimistehtävä. Logistiikan opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta yritysten toimeksiantoihin pohjautuen ja yhteistyössä yritysten kanssa. Opinnäytetyön aihe voi olla käytännön asiantuntijatehtävä, soveltavaa tutkimusta tai muuta alaan liittyvää kehitystoimintaa. Työn voit tehdä myös yhdessä parin kanssa.

Opiskele logistiikkaa joustavasti

Kovan suosion saavuttaneessa logistiikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksessa voit suorittaa opintoja omaan tahtiin. Suurimman osan opinnoista voit elämäntilanteesi mukaan ajoittaa itsellesi parhaiten sopivalla tavalla. Omatoimisen opiskelun lisäksi opinnoissa on myös lähi- ja virtuaaliopetusta.

Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena lähiopetusta on 2 - 3 päivänä kuukaudessa. Päivät ovat perättäisiä arkipäiviä. Opintojen edetessä lähiopetus korvautuu verkko-opetuksella. Opintoihin kuuluu vapaaehtoisena myös opintomatka valittuun maahan Euroopassa.

Koulutuksessa huomioidaan aiemmat opintosi ja työelämässä hankittu osaaminen. Niistä saatavat hyväksiluvut ja oma etenemisvauhtisi määrittävät opintojen lopullisen keston.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Sinun mahdollista täydentää osaamistasi myös osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on puolestaan mahdollisuus hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

4483 €

Insinöörien keskiarvopalkka / kk
Lähde: Insinööriliiton palkkatilasto 2021

Pidän nykyisestä työstäni kovasti, mutta logistiikan insinööriopintojen myötä olen kiinnostunut hankinnoista. Tulevaisuuden haaveissani onkin hankinnan tehtäviin sijoittuminen.

Asta Kauppinen, logistiikan monimuoto-opiskelija

Lue Astan opiskelijatarina

Vaikka olenkin päässyt etenemään urallani hyvin, on korkeakoulututkinto kuitenkin jäänyt uupumaan. Jos haluan tähdätä urallani nykyisestä positiostani vielä eteenpäin, ei pelkkä työkokemus välttämättä enää riitä.

Marcus Hydén, logistiikan monimuoto-opiskelija

Lue Marcuksen opiskelijatarina

Kaipasin alan vaihtoa ja lisäkoulutusta. Aiempi työni ei osoittautunut omakseni, vaan halusin muuta. Kotona ollessani olin taas irrallaan työstä, ja oli aikaa harkita uudelleen. Päätin hakea logistiikan monimuotoon, mikä oli oikea ratkaisu. Äitiysloman aikana voi edistää omaa uraansa.

Emma Korpi, logistiikan monimuoto-opiskelija

Lue Emman opiskelijatarina

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin logistiikan monimuotototeutukseen (insinööri (AMK)) seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

40%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 40%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 40%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

1. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilas-tutkintotodistus 31% 40%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 40%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 40%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 18.10.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

3. AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 30.10. - 1.11.2023 välisenä aikana. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.10.2023. Valintakokeella/valintaopintojakson perusteella valittavien tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 1.12.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Syksyn yhteishaussa haetaan AMK- ja YAMK-tutkintoihin 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Henri Kervola

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358400899056

Saija Kärkkäinen

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358505634719