uutinen 12.4.2024

Keski-Suomen korkeakouluviikko – tulevaisuuden suunnittelua ja käytännön kokemusta

Kuva
Tero Takalo-Eskola

Keski-Suomen lukiolaiset tekevät jälleen korkeakouluopintoja huhtikuussa. Opintoja tarjoavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuisilta koulutusaloilta. Viikon aikana saa ensikosketuksen korkeakouluopintoihin sekä vahvistusta omille jatkosuunnitelmille. 

Iloiset lukiolaistytöt katsomassa kännykkää

Keski-Suomen korkeakouluviikko järjestetään 15.–19.4.2024 jo viidettä kertaa. Mukana on 16 lukiota sekä Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak).  
 
Korkeakouluviikon tarkoitus on madaltaa lukiolaisten kynnystä hakeutua korkeakouluopintoihin sekä auttaa oman alan löytämisessä. Viikon aikana suoritettavat opinnot hyväksiluetaan lukio-opintoihin ja mahdollisesti myös tuleviin korkeakouluopintoihin.  

Vuoden 2023 palautteiden koonnin mukaan korkeakouluviikko oli monipuolinen ja antoisa kokemus, joka tarjosi sopivan kurkistuksen korkeakouluopintoihin. Lukiolaiset olivat tyytyväisiä kurssitarjonnan monipuolisuuteen sekä omiin kurssivalintoihinsa. Ylipäätään koko viikko koettiin tärkeäksi oman tulevaisuuden kannalta, koska se tarjosi inspiraatiota jatko-opintoihin.  Tänä vuonna korkeakouluviikon opintojaksoille ilmoittautui yli tuhat opiskelijaa.  

Jamkin uutuusopintojakso "Ihmiskauppa ilmiönä ja sen tunnistaminen" täyttyi nopeasti. "Game Audio" -opintojakso jatkaa suosikkina vuodesta toiseen.

– Jyväskylän yliopiston tarjonnassa kiinnostivat eniten Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin ja psykologian opintojakso Ihmismielen salat. Kieliopintoja on aiempina vuosina toivottu ja nyt niitä saatiin mukaan tarjontaan: saksa, ranska ja venäjä. Kiinnostava uutuus on myös ruoanvalmistuksen kemiallisia ilmiöitä tarkasteleva Keittiön kemiaa, kertoo koulutuspäällikkö Susanna Nummi.  

Humakin opintotarjonnasta kiinnostivat eniten Viittomakielen alkeet sekä Kulttuurituottajan ammatillisuus.  

– Korkeakouluviikosta sain vahvistusta omalle uravalinnalleni sekä kokemusta korkeakouluopiskelusta. Kokemus vastasi hyvin sitä todellisuutta, mitä Humakissa opiskelu on, sanoo vuonna 2022 korkeakouluviikkoon osallistunut ja nykyään Humakissa opiskeleva Kiia Kauppinen.

Keski-Suomen korkeakouluviikko herättää kiinnostusta muuallakin

Hyväksi havaittu korkeakouluviikon konsepti kiinnostaa Keski-Suomen lisäksi myös muissa maakunnissa. Korkeakouluviikkoon osallistumismahdollisuutta on tiedusteltu useammalta alueelta ja toimintamallia on esitelty useammalle taholle.  
 
Korkeakouluilla on tarjolla myös ilmaisia orientoivia opintoja ja kurkistuskursseja, joiden kautta myös muut kuin Keski-Suomen korkeakouluviikkoon osallistuvat voivat tutusta korkeakouluopintoihin. Näistä lisätietoa on saatavilla kunkin oppilaitoksen avoimen AMK:n ja avoimen yliopiston sivuilla. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
www.jamk.fi/korkeakouluviikko 
 
Jyväskylän yliopisto 
https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/korkeakouluviikko 
 
Humanistinen ammattikorkeakoulu  
https://www.humak.fi/koulutus/keski-suomen-korkeakouluviikko/

Lisätietoja

Katja Räsänen

Suunnittelija, Administrative Planner
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358401454863