uutinen 4.6.2024

Kansainväliset opiskelijat kehittivät kestävän maatalouden ratkaisuja Saarijärvellä

Ryhmä kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita syventyi älybiotalouden kysymyksiin toukokuun lopussa Jamkin Biotalouskampuksella Saarijärvellä. Viikon mittaisen Smart Bioeconomy Bootcampin teemana oli biotalouden digitalisaatio, älymaatalous ja datan hyödyntäminen maatalousyrityksen johtamisessa. Bootcampille osallistui 22 maa-, metsä- ja ympäristötieteiden, teollisen muotoilun, liiketalouden, ICT-, automaatio- ja robotiikka-alan sekä logistiikan opiskelijaa eri puolilta maailmaa, kaikkiaan 14 maasta.  

Ryhmä kansainvälisiä opiskelijoita.

Viikon huipensi innovaatiokilpailu eli hackathon. Opiskelijoista muodostettiin neljä tiimiä, jotka etsivät ratkaisuja maatalouden datan hallintaan, päätöksentekoon ja johtamiseen yhdistelemällä erilaisia datan lähteitä maatalousyrityksen käytännön toimintaan. Tavoitteena on perustaa tilanhoitoa koskevat ratkaisut todelliseen tietoon, mikä johtaa ekologisesti ja taloudellisesti kannattaviin käytänteisiin tilalla.

Bootcampin parasta antia olivat uudet verkostot ja käytännön tekeminen

Amara Bangura opiskelee agronomiksi Portugalissa, ja on kotoisin Guinea Bissausta. ”Leiri tarjosi paljon uutta tietoa biotaloudesta, ja korkealla olleet odotukseni jopa ylittyivät. Maatalouden tuotantoteknologiat Suomessa ovat hyvin erilaiset kotimaahani verrattuna, mikä oli todella kiinnostavaa. Olen oppinut paljon sellaista, jota voin hyödyntää tulevaisuudessa. Esimerkiksi ongelmien ratkaisu yhteistyössä on toimintatapa, jota aion hyödyntää tulevaisuudessa.”

Jamkissa agrologiksi opiskeleva Maria Hoikkanen jatkaa: ”Toimiminen monialaisten, monikulttuuristen ihmisten kanssa on innostavaa, ja sitä aion toteuttaa myös työelämässä: ratkaisujen hakeminen haastaviin kysymyksiin erilaisten ihmisten kanssa tuottaa parempia, monipuolisempia ratkaisuja. On ollut mahtava verkostoitua erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa, joilla toisiaan täydentävää osaamista. Se on rikastanut omaa ajattelua valtavasti.”

Aki Kadulinin kotiyliopisto on Estonian University of Life Sciences, jossa hän opiskelee maatalousekonomiaa. ”Laboratoriot olivat tosi kiinnostavia, ja niiden tarjoamat käytännön testausmahdollisuudet. Viikko on tarjonnut itselleni uuden verkoston ja kansainvälisiä ystäviä.”

Ali Tavakoli on sekä opiskelija että tutkija Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hän  korostaa myös demonstraatioiden ja käytännön esimerkkien merkitystä: ”Biotalous tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia kestävän kehityksen ratkaisujen löytämisessä. Käytännön tekeminen ja demot ovat olleet leirillä parasta. Leirille kannatti todella osallistua, sain valtavan määrän uutta tietoa ja verkostoja, joiden kautta tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa.”

Kansainväliset opiskelijat tapahtumassa edustivat laajasti Jamkin kansainvälisiä korkeakoulukumppaneita ja -verkostoja. Esimerkiksi Eurooppa-yliopisto EUDRESin jäsenkorkeakouluista hollantilainen Saxion sekä unkarilainen MATE osallistivat opiskelijoitaan tapahtumaan.

Opiskelijat arvostivat erityisesti Biotalouskampuksella toteutuvaa teorian ja käytännön helppoa yhdistämistä.

Kansainväliset tapahtumat saavat jatkoa Jamk Biotalousinstituutissa

Maatalouden älykkäät teknologiat ovat voimakkaasti kehittyvä ala, joka kiinnostaa myös sijoittajia. Jamk järjesti kesällä 2023 kansainvälisen AgriVenture Finland -tapahtuman, joka keskittyi agroteknologiaan ja kestävään ruokaketjuun. Tapahtuman noin 250 osallistujaa edusti yrityksiä startupeista kansainvälisiin suuryrityksiin, rahoittajia ja tutkijoita.

Smart Bioeconomy Bootcamp oli seuraava askel Jamk Biotalousinstituutin kansainvälistymisessä.

”Bootcamp vei osaltaan eteenpäin Älybiotalouden osaamiskeskittymän kehitystä kohti kansainvälistä yhteiskehittämisen alustaa. Hackathonissa esille nousi mainioita ideoita erilaisten datojen yhteiskäytöstä viljelijän päätösprosessissa. Näistä on konkreettista hyötyä sekä fyysisen maatilamme että sen digitaalisen kaksosen toteuttamisessa”, toteaa johtava tutkija Hannu Haapala Jamkin Biotalousinstituutista.

Seuraava AgriVenture Finland -tapahtuma järjestetään 27.–28.5.2025 Biotalouskampuksella Saarijärven Tarvaalassa.
 

Smart Bioeconomy Bootcamp on osa Finnish Future Farm -projektia. Sitä rahoitetaan Euroopan Unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), jonka myöntää Keski-Suomen Liitto. Hanketta rahoittavat myös Saarijärven kaupunki sekä yrityskumppanit Valtra, Neste ja AGCO Power. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–30.6.2026.
 

Lisätietoja

Hanna Lampinen-Vilkkilä

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505770757

Hannu Haapala

Johtava tutkija, Principal Researcher
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505977845