uutinen 18.1.2024

Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin jälleen hakijaryntäys

Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien suosio jatkuu. Jamk vetää hakijoita monikymmenkertaisesti tarjolla oleviin aloituspaikkoihin nähden. Töitä on kuitenkin tehtävä sen eteen, että ulkomaalaiset opiskelijat valmistuttuaan myös työllistyisivät maakuntaan.

Talvivaatteisiin pukeutuneet opiskelijat katsovat puhelinta lumisessa maisemassa

Jyväskylän ammattikorkeakouluun jätettiin ensimmäisessä yhteishaussa 3.–17.1.2024 yhteensä 18 216 hakemusta. Suosituimpana bachelor-tason tutkinto-ohjelmana oli tänäkin vuonna pelialaan keskittyvä Business Information Technology -koulutus, johon hakemuksia jätettiin n. 147-kertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Master-tason koulutuksissa puolestaan näkyy tekoälyosaamisen vetovoima: Artificial Intelligence and Data Analytics -koulutukseen jätettiin n. 50 hakemusta aloituspaikkaa kohden.

Kaikkiaan Bachelor-tason koulutuksiin jätettiin 13 434 hakemusta, mikä on yli 50 hakemusta jokaista aloituspaikkaa kohden. Master-tason koulutuksiin puolestaan jätettiin yhteensä 4782 hakemusta, mikä on miltei tuhat hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Master-tason koulutuksiin hakijoita riitti keskimäärin n. 28-kertaisesti tarjolla oleviin aloituspaikkoihin verrattuna.

Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien suosio Jamkissa on ollut viime vuodet kasvussa. Huippuvuosi koettiin viime vuonna, kun hakemuksia jätettiin yhteensä yli 20 000. Tämän vuoden hakemusten kokonaismäärä on edelleen huomattavan korkea määrä verrattuna esimerkiksi koronapandemiaa edeltäviin vuosiin. Keskimäärin yhteen aloituspaikkaan jätettiin Jamkissa tänä vuonna n. 43 hakemusta.

”Jamk on jälleen osoittanut olevansa kansainvälisesti erittäin vetovoimainen korkeakoulu. Tarvitsemme kuitenkin koko maakunnan yhteisiä toimia, jotta ulkomaalainen opiskelija voi kotoutua tänne ja hänelle alkaa hahmottua mielekäs urapolku Keski-Suomessa. Tuemme Jamkissa aktiivisesti suomen kielen osaamisen kehittymistä ja autamme opiskelijoita verkostojen luomisessa”, kertoo Jamkin koulutuksesta vastaava vararehtori Minna-Maaria Hiekkataipale.

”Haastankin alueen yrityksiä tarjoamaan ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan työllistyä tutkinnon jälkeen. Aivan liian moni opiskelija joutuu nyt lähtemään Suomesta, koska työllistyminen on hankalaa. Tähän asiaan voimme yhdessä saada aikaan muutoksen.”

Tutkinto-ohjelmakohtaiset luvut näkyvät alla olevassa taulukossa. Luvut ovat alustavia ja niissä voi tapahtua vielä muutoksia lopullisen tarkistuksen yhteydessä.

Bachelor-tason tutkinto-ohjelmat (AMK)

Tutkinto-ohjelma Aloituspaikat 
2024
Hakemukset 
2024*
Hakemukset / aloituspaikka
 
Automation and Robotics 20 897 44,85
Business Information Technology 30 4420 147,33
Information and Communication Technology 50 2754 55,08
International Business 50 1305 26,1
Nursing 40 2077 51,93
Purchasing and Logistics Engineering 20 334 16,7
Tourism Management 40 1647 41,18
Yhteensä 250 13434 53,74

*Luvut ovat alustavia ja niissä voi tapahtua vielä muutoksia.

Master-tason tutkinto-ohjelmat (YAMK) 

Tutkinto-ohjelma Aloituspaikat 
2024
Hakemukset 
2024*
Hakemukset / aloituspaikka
Artificial Intelligence and Data Analytics 20 1016 50,8
Cyber Security 30 793 26,43
Full Stack Software Development 20 610 30,5
International Business Management 20 878 43,9
Professional Project Management 20 787 39,35
Robotics 20 272 13,6
Sport and Exercise Physiotherapy 20 242 12,1
Sport Business Management 20 184 9,2
Yhteensä 170 4782 28,13

*Luvut ovat alustavia ja niissä voi tapahtua vielä muutoksia.

 

Ensimmäinen yhteishaku jatkuu seuraavaksi valintakokeilla, jotka toteutetaan Bachelor-tutkintojen osalta kokonaan verkossa tapahtuvalla valtakunnallisella International UAS Exam -valintakokeella. Poikkeuksen muodostavat Information and Communication Technology- ja Business Information Technology -tutkinto-ohjelmat, joissa valintatapana käytetään avoimen ammattikorkeakoulun valintaopintojaksoa ja haastattelua. Master-tason tutkinto-ohjelmiin hakijoille tiedotetaan valintakoekäytännöistä erikseen.

Toisen yhteishaun hakuaika on 13.–27.3.2024 ja silloin haetaan vain suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, p.040 556 0409, hakijapalvelut(a)jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu