uutinen 26.9.2023

Varhaiskasvatus liikuttaa koteja enemmän – Arkiseikkailu kannustaa yhteiseen arkiliikkumiseen

Kolmatta kertaa järjestettävää Arkiseikkailu-kampanjaa vietetään 25.9.–8.10.2023. Arkiseikkailun tavoitteena on kannustaa lapsiperheitä yhteiseen arkiliikkumiseen lähiympäristössä. Lisäksi kampanja herättelee pohtimaan perheiden omia arkirutiineja riittävän liikkumisen kannalta.

Lapsia seisoo kumisaappaissa.

Arkiseikkailussa on mukana yhteensä yli 1600 päiväkotia, perhepäivähoidon tiimiä ja neuvolaa, joiden kautta tavoitetaan noin satatuhatta lapsiperhettä. Tänä vuonna Arkiseikkailu-kampanjaa pilotoidaan ensimmäistä kertaa myös perhekeskuksiin ja mukaan on ilmoittautunut 22 perhekeskusta.

Uutena lisäyksenä Arkiseikkailu tarjoaa varhaiskasvatusyksiköille konkreettisen puheeksi ottamisen työkalun varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaiseen yhteistyöhön perheiden kanssa. Suositusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua kolme tuntia vuorokaudessa, josta tunti on vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta.

Varhaiskasvatus liikuttaa lapsia

Piilo-tutkimuksessa on selvitetty 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrää sekä laatua. Vuoden 2020–2021 fyysisen aktiivisuuden mittauksiin perustuvan selvityksen mukaan lapset ovat aktiivisimmillaan varhaiskasvatuksessa.

– Lapset ovat varhaiskasvatuksessa selvästi fyysisesti aktiivisempia kuin kotiympäristössä vapaa-ajalla ja viikonloppuna. Varhaiskasvatus muodostaakin suomalaisten 4–6-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden selkärangan, jossa yhdenvertainen ja aktivoiva ympäristö, kasvattajien ennakkoluuloton lasten kohtaaminen sekä toisiaan liikuttavat kaverit takaavat myös vähiten liikkuville lapsille monipuolista liikettä. Tämä ei kuitenkaan kata päivän liikkumistarvetta vaan kotiinkin jää tehtävää, sanoo selvitystä aiheesta valmisteleva Likesin asiantuntija Janne Kulmala.

Kiinnittäkää huomiota ulkoiluun

Kotoa saamansa mallin mukaan lapset oppivat, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin. Tavalliset fyysisesti aktiiviset leikit ovat oikeanlaista liikuntaa ja perheiden yhteiset päivittäiset liikunnalliset rutiinit ovat tärkeitä. Kampanjan aikana on luontevaa ottaa puheeksi lapsen fyysisen aktiivisuuden määrä ja suositukset. Erityisen toivottavaa olisi, että ulkoilun määrään kiinnitettäisiin huomiota.

– Tärkeitä liikkumisen mahdollistajia vapaa-ajalla ovat ulkoilu, touhuilut perheen kanssa, kaverit tai sisarukset sekä liikuntaharrastukset. Jokaiseen varhaiskasvatuksen jälkeiseen arki-iltaan olisi hyvä sisällyttää joku aktiivisen liikkumisen mahdollistava tuokio ulkona tai sisällä. Vapaa-päivinä varhaiskasvatusta mukaileva rytmi on hyvä lähtökohta, eli ainakin kaksi ulkoilua päivässä, Janne Kulmala jatkaa.

Liikkumisen puheeksi ottamisen työkalun lisäksi Arkiseikkailun perheille suunnattu bingoruudukko sisältää erilaisia tehtäviä luonnossa liikkumiseen. Arkiseikkailua voi toteuttaa matkalla kotoa varhaiskasvatukseen tai vaikka omalla pihalla. Kaikki kampanjassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt saavat käyttöönsä kampanjamateriaalit. Arkiseikkailu-kampanjan 2023 toteutuksesta vastaavat Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat.

Lisätietoja:

Arkiseikkailu-kampanjan materiaalit

Johtava asiantuntija
Nina Korhonen
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
[email protected]
0295 331 671

Janne Kulmala
Asiantuntija
Likes by Jamk
+358400248132
[email protected]

Kampanjassa mukana olevien varhaiskasvatusyksiköiden yhteystiedot:

Viestintäpäällikkö
Merita Bruun
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
[email protected]
050 301 7083

Liikkuva varhaiskasvatus mediatiedote 25.9.2023