uutinen 14.3.2023

Kirjavinkki: Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina

Vilkka, H. (2023). Kirjallisuuskatsaus metodina, opinnäytetyön osana ja tekstilajina. Art House.

Vilkan teos antaa kattavan käsityksen siitä, millaista orientaatioita kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä tekijältään vaatii. Teos on suunnattu ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, tutkijoille, opetuksen tueksi sekä opinnäytetöiden ohjaajille, jotka tutustuvat kirjallisuuskatsaukseen ensimmäisen kerran.

Kirjallisuuskatsaus on aina kuulunut olennaisena osa tutkimuksen tekemiseen ja katsauksen kohteena on aikaisempi alkuperäistutkimus. Menetelmänä kirjallisuuskatsaus pyrkii tiivistämään aikaisemman tutkitun tiedon olennaisen osaan. Katsaus kriittisen tarkastelun tuloksena tuotettu synteesi, joka vastaa ennalta asetettuun tutkimuskysymykseen. Kirjallisuuskatsaus on näin monimenetelmällinen lähestymistapa, joka yhdistää sekä määrällisellä että laadullisella menetelmällä tehtyjä alkuperäistutkimuksia.

Hanna Vilkka on menetelmäopintojen yliopistolehtori Tampereen yliopistossa, ja hän on julkaissut useita opinnäytetyön ja tutkimuksen tekemisen tueksi suunnattuna oppaita.

Katso lisää Vilkan teoksia Janet Finnasta

Selaa myös muita tutkimusmenetelmiä käsitteleviä teoksia Janet Finnassa.