uutinen 8.6.2023

Jyväskylän ammattikorkeakoululle rahoitusta liikuntapolitiikan tutkimukseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesille on myönnetty keväällä 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellistä tutkimusrahoitusta liikuntapolitiikan tutkimukseen. Tutkimuksessa on mukana osatoteuttajana Vaasan yliopisto.

Megafoni.

Be a Sport! Enhancing Systems Change of the Finnish Sport Policy - Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen

-hankkeessa tunnistetaan liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edellytyksiä sekä muutosta edistäviä ja ehkäiseviä toimintamalleja.

Liikuntapolitiikka on nopeasti muuttuva politiikan ala, joka kiinnittyy moniin yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten terveyteen ja ilmastonmuutokseen. Tuotettu tieto laajentaa ymmärrystä esimerkiksi liikuntapolitiikan mekanismeista, kolmannen sektorin käytännöistä, valtasuhteista, toimijatason arvoista, johtamistavoista ja verkostoista.

Be a Sport -tutkimushankkeen toteutusaika on 1.4.2023-1.4.2026 ja se jakaantuu kolmeen rahoituskauteen. Tutkimus on saanut ensimmäiselle kaudelle 123 000 euron rahoituksen. 

Tutkimuksen päätoteuttaja ja koordinaattori on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin strategisen tietotuotannon tiimi, jossa projektipäällikkönä ja tutkijana on Likesin johtava tutkija Kati Lehtonen. Osatoteuttajana Vaasan yliopistosta ovat professori Harri Jalonen ja tutkimusjohtaja Petri Uusikylä.

Muita yhteistyökumppaneita ovat Huippu-urheilun instituutti, Umeå University ja Innland Norway University of Applied Sciences. Tutkimukseen liittyvää väitöskirjatutkimusta toteutetaan Vaasan yliopistossa.

Lisätietoja:

Kati Lehtonen, johtava tutkija

[email protected]

p. 0400 932 637

Jyväskylän ammattikorkeakouluPetri Uusikylä, tutkimusjohtaja

[email protected]

Vaasan yliopisto