uutinen 15.5.2023

Blogissa: Fyysisesti aktiivinen leikki varhaiskasvatuksessa

Fyysisesti aktiivisella leikillä on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitykselle, oppimiselle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

Lapset hyppivät.

Fyysisesti aktiivisella leikillä on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitykselle, oppimiselle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaan alle 8-vuotialle lapsille tulisi kertyä liikkumista päivittäin vähintään kolme tuntia, josta vähintään yhden tunnin tulisi koostua reippaasta ja rasittavasta liikkumisesta (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä 2016).

Piilo-tutkimushankkeen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen toimipaikoissa toimitaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman asettaman tavoitteen mukaisesti ja mahdollistetaan lapsille vähintään kaksi tuntia fyysistä aktiivisuutta varhaiskasvatuksen aikana.

Kuitenkin lähes 40 prosentilla lapsista liikkumissuositukset eivät täyty, sillä reipasta ja rasittavaa liikkumista kertyy varhaiskasvatusaikana ja sen ulkopuolella liian vähän.

Fyysisen liikunnan merkitystä pohditaan blogissa, jonka ovat kirjoittaneet Likesistä tutkimuskoordinaattori Anette Mehtälä ja Jyväskylän yliopistosta apulaisprofessori Arja Sääkslahti ja tutkijatohtori Anne Soini.