uutinen 23.8.2022

Kaivattu rakennusmestarikoulutus palaa Keski-Suomeen – syksyn yhteishaku alkaa 31.8.2022

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on syksyn yhteishaussa 220 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulututkintoon ja 100 aloituspaikkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Opinnot alkavat tammikuussa. Yhteishaun myötä rakennusalalla kauan kaivattu rakennusmestarikoulutus alkaa jälleen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 

Nuori nainen avaruustaustan edessä

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 31.8.2022. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa syksyn yhteishaussa on mukana päivätoteutuksina järjestettävät sairaanhoitajan ja kätilön tutkinto-ohjelmat sekä monimuotototeutuksina järjestettävät sairaanhoitajan, agrologin, insinöörin (logistiikka & sähkö- ja automaatiotekniikka) ja restonomin tutkinto-ohjelmat sekä juridiikkaan ja finanssiin painottuva tradenomin tutkinto-ohjelma. 

Syksyn yhteishaussa paluun Jyväskylän ammattikorkeakouluun tekee kauan kaivattu rakennusmestarikoulutus, jolla pyritään paikkaamaan alaa jo pitkään vaivannutta osaajapulaa. Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamiin lisäyksiin korkeakoulujen koulutusvastuissa, joiden on tarkoitus vastata yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin.  

”Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta uusille mestareille koulutetaan juuri niitä taitoja ja tietoja, joita tämän päivän rakennusalalla tarvitaan”, kertoo lehtori Panu Putkonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Opiskelupaikkoja koulutukseen on tarjolla 20. Koulutuksessa voi suuntautua joko talonrakennustuotantoon tai maarakentamiseen. 

Yhteishaussa voi tähdätä myös Jamkin Master Schoolissa ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, joita syksyn yhteishaussa ovat Biotalouden kehittäminen (agrologi), Elinkaaren hallinta (insinööri), Vähähiilinen rakentaminen (insinööri), Monialainen kuntoutus (sosiaali- ja terveysala) sekä Terveyden edistäminen (sosiaali- ja terveysala). 

Ylemmät AMK-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia, joiden suorittaminen on mahdollista töiden ohessa. Koulutus tapahtuu tutkinto-ohjelmasta riippuen joko kokonaan tai osittain verkossa. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60–90 opintopistettä, yleensä 1–3 vuotta. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Hakuaika korkeakoulututkintoihin on 31.8. –14.9.2022 klo 15 asti ja opinnot alkavat tammikuussa 2023. Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Hakeminen tapahtuu verkossa osoitteessa opintopolku.fi

Lue lisää: https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/syksyn-yhteishaku  

Alla tarkemmat tiedot haussa olevista tutkinto-ohjelmista. 

AMK-tutkinto, päivätoteutus (45 aloituspaikkaa) 

 • Sairaanhoitaja (AMK), 25 aloituspaikkaa  

 • Kätilö (AMK), 20 aloituspaikkaa

AMK-tutkinto, monimuotototeutus (175 aloituspaikkaa) 

 • Sairaanhoitaja (AMK), 25  aloituspaikkaa

 • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, 20  aloituspaikkaa

 • Insinööri (AMK), logistiikka, 20  aloituspaikkaa

 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 20  aloituspaikkaa

 • Rakennusmestari (AMK), 20  aloituspaikkaa

 • Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta (verkkototeutus), 40 aloituspaikkaa   

 • Tradenomi (AMK), liiketalous (verkkototeutus), 30 aloituspaikkaa 

Ylempi AMK-tutkinto (100 aloituspaikkaa) 

 • Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen, 20 aloituspaikkaa

 • Insinööri (ylempi AMK), elinkaaren hallinta (verkkototeutus), 20 aloituspaikkaa  

 • Insinööri (ylempi AMK), vähähiilinen rakentaminen, 20 aloituspaikkaa  

 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), monialainen kuntoutus, 20 aloituspaikkaa  

 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), terveyden edistäminen, 20 aloituspaikkaa 

 

Lisätietoja: 

Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
hakijapalvelut(at)jamk.fi 
p. 040 556 0409   

Rakennusmestarikoulutukseen liittyen: 

Panu Putkonen, lehtori 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 
p. 040 358 2319 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu