uutinen 12.5.2022

Jyväskylän ammattikorkeakoululle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus

Erätauko-säätiö on myöntänyt Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen Jyväskylän ammattikorkeakoululle demokratian vahvistamisesta. Jamk on yhtenä lähes seitsemästäkymmenestä tunnustuksen saaneesta pitkäjänteisesti kehittänyt ja kouluttanut dialogisuutta.

Erätauko-säätiö on myöntänyt Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta. Myöntämisen perusteina on ollut mm. pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen.

Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu otti käyttöön vuonna 2020 Erätauko-säätiön nimeä kantavan dialogisuutta kehittävän menetelmän osana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Uudistuva johtajuus -opintojaksoa. Kahden vuoden aikana kaikkiaan noin 700 YAMK-opiskelijaa on osallistunut opintojaksolle.

”Uudistuvan johtajuuden opintojakson tarkoituksena on oppia rakentavaa keskustelua ja vuorovaikutustaitoja opiskelijan valitsemassa organisaatiossa. Tavoitteena oli ymmärtää dialogin merkitys esihenkilön työkaluna”, kertoo yliopettaja Marianne Ekonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalousyksikön Master Education -tiimistä.

Koulutuksen saaneet YAMK-opiskelijat työskentelevät yrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja valtion hallinnossa johto-, asiantuntija- tai toimihenkilötehtävissä. Kerrannaisvaikutukset satojen opiskelijoiden kouluttamisesta olivat merkittävät.

”Työelämässä mukana olevien Jamkin YAMK-opiskelijoiden kautta arviolta noin 3000–3500 työntekijää eri organisaatiosta on osallistunut dialogiseen keskusteluun. Dialogisuutta on menetelmän avulla opetettu niin liiketalouden, teknologian kuin hyvinvoinninkin aloilla toimiville YAMK-opiskelijoille”, kertoo yliopettaja Sami Kalliomaa Jamkista.

Lue Erätauko-säätiön tiedote.

Erätauko-säätiön tehtävänä on vahvistaa demokratiaa, luottamusta ja yhteiskunnallista resilienssiä. Tätä tehtävää toteutamme yhdessä yhteistyökumppanien kanssa järjestämällä dialogeja yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista sekä kouluttamalla eri toimijoita vuorovaikutus- ja dialogitaidoissa. Erätauko-säätiö myöntää vuosittain Suomen dialogiteko -tunnustuksen jollekin toimijalle. Aiemmin tunnustus on myönnetty Miriam Attiakselle ja Lahden kaupungille sekä Sitran Erätauko-hankkeen aikana Mielellään-verkostolle.

Lisätietoja:

Sami Kalliomaa, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358400707536

Marianne Ekonen, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358504098352

Jyväskylän ammattikorkeakoulu