uutinen 21.12.2022

Jyväskylä vetovastuuseen Suomen kyberturvallisuuskoulutuksen kehittämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän ammattikorkeakoululle ja Jyväskylän yliopistolle yhteensä yli kolmen miljoonan euron rahoituksen kyberturvallisuuskoulutuksen kehittämiseen ja tarjonnan lisäämiseen.

Kyberturvallisuusasiantuntijoita töissä koneilla

Jyväskylästä käsin on jatkossa tarkoitus koordinoida ja kehittää Suomen kyberturvallisuusalan korkeakoulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimia laajoja yhteistyöhankkeita, joissa kootaan kyberturvallisuusalan korkeakoulutusta kehittävä, koordinoiva ja tarjoava verkosto.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto hallinnoivat kumpikin omaa konsortiotaan. Rahoituksesta 2,26 miljoonaa euroa osoitetaan Jyväskylän yliopiston koordinoimalle konsortiolle ja 1,18 miljoonaa euroa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimalle konsortiolle.

”Suomesta on aiemmin puuttunut kyberosaamisen, -koulutuksen ja -tutkimuksen veturi. Nyt on syntymässä laaja korkeakoulujen verkosto, joka ottaa alan koulutuksen tarjonnan ja kehittämisen koordinoidusti haltuunsa”, perustelee tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen OKM:n tiedotteessa.

Jamkin hallinnoimassa ammattikorkeakoulujen konsortiossa ovat mukana Jamkin lisäksi seuraavat 13 ammattikorkeakoulua: Centria, KAMK, Karelia AMK, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, OAMK, Polamk, Savonia, TAMK, TurkuAMK, VAMK ja XAMK.

Kehittämistyön tarkoituksena on lisätä korkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa tutkimukseen perustuvan kyberturvallisuusalan koulutuksen tarjonnassa sekä kehittää ja lisätä eri alojen tutkinto-opiskelijoille tarjolla olevia kyberturvallisuusalan opintokokonaisuuksia. Opintojen tarjontaa lisätään myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille. Koulutusta voidaan järjestää myös yhteistyössä ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

”Myönnetty rahoitus ja valtakunnallinen kyberturvallisuuskoulutuksen koordinaatiovastuu on Jamkille hieno asia ja tunnustus sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että verkostoon osallistuvilta ammattikorkeakouluilta. Kun Jyväskylän yliopisto puolestaan koordinoi yhteistyön kehittämistä yliopistokentässä, Jyväskylän merkitys kyberosaamisen keskittymänä korostuu. Viime kädessä on kysymys koko korkeakoulukentän osaamisen hyödyntämisestä ja kehittämisestä, kansallisesta tehtävästä ja kyberturvallisuuden kyvykkyydestä, jota Jamkin osalta on pitkäjänteisesti rakennettu ainutlaatuisena harjoitteluympäristönä”, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikoski toteaa.

Jyväskylässä on jo pitkään kehitetty kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämää RGCE-harjoitusympäristöä on käytetty vuodesta 2013 alkaen kansallisissa kyberturvallisuusharjoituksissa, joihin valtionhallinto ja maan kriittisten toimintojen kannalta tärkeät toimijat säännöllisesti osallistuvat. RGCE-harjoitusympäristö on mm. palkittu vuoden 2022 tietoturvapalveluna.

Lisätietoja

Tero Kokkonen

Johtaja IT-instituutti, Director Institute of Information Technology
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504385317

Aimo Pellinen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504080189