uutinen 10.6.2022

Jyväskylän korkeakoulujen kyberosaaminen valjastetaan yritysten käyttöön EU-rahoituksella

Kuva
Jyväskylän yliopisto

Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion European Digital Innovation Hub:ksi eli EDIH-organisaatioksi. Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu yhteensä 15 suomalaista korkeakoulua, mukaan lukien Jamk ja Jyväskylän yliopisto.

Ilmakuva Jyväskylän Jyväsjärven yltä

Euroopan komissio on valinnut Suomesta yhteensä neljä EDIH-organisaatiota, joiden tarkoituksena on vahvistaa yritysten toimintaa tiivistämällä yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona.

EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteinä, joiden kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemaansa osaamista ja asiantuntijaresursseja digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen ja toiminnan modernisointiin. Tavoitteena on Suomen teollisuuden uudistaminen.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja yliopiston lisäksi 13 muuta suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta.

Robocoastin valinta Euroopan komission innovaatiohubiksi tuo rahoitusta Jyväskylän alueelle

Robocoast-konsortion valinta EDIH-organisaatioksi tarkoittaa lisärahoitusta Jyväskylän alueelle erityisesti Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekuntaan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikköön.

Rahoituspäätös on kolmivuotinen ja se on yhteensä noin 3 094 000 euroa. Rahoituksesta 50 prosenttia tulee EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja 30 prosenttia Business Finlandilta. Loput rahoituksesta ovat operatiivisten toimijoiden omarahoitusta.

"Rahoituksen avulla voidaan luoda yhteistyöverkostoja ja ekosysteemejä, jotka auttavat yrityksiä kehittämään tutkimus- ja innovaatiotoimintaansa oman kilpailukykynsä kasvattamiseksi", kuvailee informaatioteknologian tiedekunnan varadekaani professori Lauri Kettunen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yksikönjohtaja Mika Karjalainen näkee alueellisen sidoksen elinkeinoelämän kanssa vahvistuvan rahoituksen turvin.

"Kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutusinfrastruktuuri saadaan laaja-alaisemmin mukaan yritysten toimintaan. Digitaalisen osaamisen vahvistaminen takaa osaltaan korkeakoulujen ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymisen."

Jyväskylän vahvuuksia kyberturvallisuus, tekoäly ja suurteholaskenta

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta löytyy osaamista erityisesti kyberturvallisuuden, tekoälyn ja suurteholaskennan alueilta. Robocoast auttaa välittämään näitä resursseja niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun vahvuutena konsortiossa on sovellettu kyberturvallisuusosaaminen. Edistykselliset kyberturvallisuuden harjoitus-, testaus-, tutkimus ja koulutusympäristöt ovat konsortion hyödynnettävissä ja käytettävissä.

Keski-Suomen liitto näkee korkeakoulujen roolin kyberturvallisuuden osaajana erittäin tärkeänä niin osana konsortiota kuin Suomen kyberturvallisuusosaamisen kehittäjänä.

"Suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten riippuvuus kyberosaamisesta kasvaa entisestään tulevina vuosina, kun esimerkiksi Kyberhyökkäykset ja erilaiset informaatiovaikuttamisen muodot lisääntyvät. Meidän pitää pystyä takaamaan yhteiskunnalle välttämättömien tietoteknisten järjestelmien toimivuus ja samalla panostaa erilaisiin kyberuhkiin varautumista", toteaa Keski-Suomen liiton kehittämisjohtaja Kari Luostarinen.

Robocoast-konsortio toimii lähellä yrityksiä ja pyrkii tunnistamaan yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä aktiivisesti ratkaisemaan niitä. Konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista yritysten tarpeisiin ja vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä.

Robocoast-konsortio tulee syksyn 2022 aikana järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick-off -tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Professori Lauri Kettunen
Varadekaani
Jyväskylän yliopisto
p. 040 503 4550, lauri.y.o.kettunen@jyu.fi 

Mika Karjalainen
teknologiayksikön johtaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 040 574 8012, mika.karjalainen@jamk.fi 

Mikko Puputti
Robocoast
p. 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi

Pirita Ihamäki
Robocoast
p. 040 164 6339, pirita.ihamaki@prizz.fi