uutinen 16.3.2022

Jamkin liikevaihto ja toiminnot kasvoivat vuonna 2021

Koronan vaikutukset Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintomäärissä hälvenivät, mutta liikevaihto kasvoi lähes kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta jatkaa kasvuaan. Jamkin vuoden 2021 tilinpäätös käsitellään ammattikorkeakoulun hallituksessa 21.3. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun 25. toimintavuotta varjosti edelleen vuonna 2020 alkanut koronapandemia, jonka vuoksi vain välttämätön lähiopetus voitiin järjestää ja pääsääntöisesti toimittiin etäopetuksessa. Poikkeusoloista huolimatta korkeakoulun palvelut pidettiin kuitenkin koko ajan auki opintojen etenemisen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

”Pandemian oloissa Jamkin henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä opiskelijoiden sekä työ- ja yrityselämän osaamisen kehittämisessä. EduFutura-yhteistyössä rakennettiin oppilaitosten tarjontaa laventavia opintopolkuja, ja Jamk muodosti kuuden eurooppalaisen korkeakoulun kanssa RISEN-allianssin. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin liittymistä osaksi Jamkia vuoden 2022 alussa valmisteltiin. Kaikki tämä pohjusti kuluvan vuoden voimakasta kasvuvaihetta”, rehtori Vesa Saarikoski taustoittaa Jamkin toiminnan myönteisiä näkymiä.

Jamkin toiminnan tavoitteita määrittää Jamkin strategia Osaaminen kilpailukyvyksi ja sopimuskauden 2021–24 tavoite- ja tulossopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tutkintomäärät edellistä vuotta pienemmät

Jamkissa suoritettiin 1 092 AMK-tutkintoa ja 235 maisteritason YAMK-tutkintoa vuonna 2021. Kaikkiaan tutkintoja syntyi 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin koko korkeakoulusektorilla syntyi ennätysmäärä tutkintoja, osin koronapandemian vaikutuksesta. Vuonna 2021 tutkintomäärät palautuivat lähemmäksi pandemia-aikaa edeltäviä määriä.

Ammatillisen opettajakoulutuksen suorittaneiden määrä nousi hieman: ammatillisen opettajan pätevyyden sai 400 ammatillisen opettajakoulutuksen suorittanutta. Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi peräti kolmanneksella 631 opiskelijaan.

Jamkin henkilöstömäärä kasvoi liikevaihdon kasvua mukaillen viisi prosenttia ja oli vuoden lopussa 782 (kuukausipalkkaiset ml. päätoimiset).

Taloudessa hyvää kasvua ja tulosta

Jamkin liikevaihto kasvoi vuonna 2021 lähes kuusi prosenttia ja oli 65,5 milj. euroa. Tilikauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa ja tilikauden tulos 2,4 milj. euroa. Korkeakoululainsäädännön mukaisesti ammattikorkeakouluosakeyhtiön tulos käytetään oman toiminnan kehittämiseen.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kokonaisvolyymi oli 12,1 milj. euroa ja kasvoi runsaat viisi prosenttia. Palveluliiketoiminta kasvoi edellisestä vuodesta lähes kahdeksan prosenttia ja oli 4,2 milj. euroa.

Suhteellisesti eniten eli noin 23 prosenttia kasvoi Jamkin koulutusvienti 2,7 milj. euroon. EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen tuotto oli 1,6 milj. euroa.

Jamkin taseen loppusumma oli 51,6 milj. euroa ja vakavaraisuutta mittaava omavaraisuusaste erinomainen 81,5 prosenttia.

Jamkin vuoden 2021 tilinpäätös käsitellään ammattikorkeakoulun hallituksessa 21.3.2022.

Lisätietoja:
Vesa Saarikoski, rehtori-toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 050 447 1003
Jyväskylän ammattikorkeakoulu