uutinen 17.5.2022

Jamk tarjoaa ilmaisia opintomahdollisuuksia Ukrainan sotaa paenneille

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tukee Ukrainan sotaa paenneita ilmaisilla avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla sekä vapautuksella lukuvuosimaksuista opiskelupaikan saaneille, Ukrainan sodan vuoksi Suomessa tilapäisessä suojelussa oleville. 

Blue and yellow colored picture of teacher and students

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja Suomen Punaisen Ristin kanssa ja tarjoaa maksuttomia opintoja kaikille, jotka ovat joutuneet pakenemaan Ukrainasta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.  

Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa on avattu maksuttomaksi kaikille Ukrainasta paenneille, jotka ovat tilapäisessä suojelussa Suomessa. Opintotarjontaa on avattu Jamkin verkkosivuille osoitteeseen jamk.fi/ukraine.  

”Kurssitarjontaa on avattu Jamkin englanninkielisistä avoimista opinnoista. Avoimen opinnot ovat tiiviitä, muutamien opintopisteiden kokonaisuuksia, joiden taso vaihtelee alkeista aina maisteritason sisältöihin”, kertoo Jamkin rehtori Vesa Saarikoski. 

Sellaisille Jamkin tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat paenneet Ukrainan sotaa ja ovat tilapäisessä suojelussa Suomessa, Jamk tarjoaa 100 % apurahan lukuvuoden 2022–2023 lukuvuosimaksuihin. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että opiskelija esittää Jamkin hakijapalveluille todistuksen tilapäisen suojelun anomisesta, todistuksen tilapäisestä suojelusta tai oleskelulupakortin.  

Jamkissa on parhaillaan käynnissä lisähaku kahteen englanninkieliseen Master-tason tutkinto-ohjelmaan: Sport and Exercise Physiotherapy sekä Digital Rehabilitation. Lisähakuja muihin tutkinto-ohjelmiin avataan kesällä. 

Lisäksi Jamk tarjoaa Ukrainassa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille erillisen opiskeluoikeuden, jonka avulla voi kahden vuoden aikana suorittaa Jamkissa maksutta korkeakouluopintoja yhteensä 120 opintopisteen edestä.  

”Erillistä opiskeluoikeutta tarjotaan Ukrainasta sotaa paenneille, joille on myönnetty tilapäinen suojelu Suomessa ja joilla on Ukrainassa korkeakouluopinnot kesken tai jolla on korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta on tarve lisäkoulutukselle. Suunnitelmana on, että erillinen opiskeluoikeus olisi tarjolla 1.8.2022 alkaen”, kertoo Saarikoski.  

Suomessa tilapäisessä suojelussa olevalle tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua Jamkin opintoihin vaihto-opiskelijana Erasmus + -rahoituksella sekä osallistua Jamkin Summer Schooliin maksutta kesällä 2022 ja 2023.  

Lisätietoja

Vesa Saarikoski

Rehtori, Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504471003