uutinen 1.6.2022

Jamk ja Telia syventävät yhteistyötä kumppanuussopimuksella – keskiössä kyberturvallisuus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy ja Telia Finland Oyj ovat allekirjoittaneet viisivuotisen kumppanuussopimuksen. Telia ja Jamk ovat sopineet keskinäisestä strategisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä liittyen tieto- ja viestintätekniikkaan, kyberturvallisuuteen ja monialaiseen osaamisen kehittämiseen.

Jamk ja Telia ovat tehneet yhteistyötä eri muodoissa pitkään. Yhteistyötä lisäävän kumppanuussopimuksen allekirjoittivat huhtikuussa Jamkin rehtori Vesa Saarikoski ja tuore teknologiayksikön johtaja Mika Karjalainen (tuolloin IT-insituutin johtaja) sekä Telia Cygaten palveluliiketoiminnan johtaja Toni Vartiainen.

Kumppanuussopimuksen myötä Jamkin ja Telian tiivistynyt yhteistyö tulee näkymään muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä opiskelijoille suoraan opinnäytetyömahdollisuuksina, harjoitteluina, projektiopintojen toimeksiantoina sekä valmistuvien opiskelijoiden rekrytointipolkuna Telialle. Kehitteillä on myös yhteisten kyberturvallisuusharjoitusten järjestäminen sekä simulaatiotestilaboratorion rakentaminen. 

”Yritysten ja korkeakoulun välisen yhteistyön lisäämiselle on molemminpuolinen tarve. Korkeakoulun näkökulmasta intressinä on erityisesti rakentaa opiskelijoille verkostoa teollisuuteen jo opintojen aikana. Opintojen aikana luodut työelämäsuhteet toimivat siltana työelämään siirtymiselle. Kiinteä yhteistyö varmentaa myös osaltaan, että opintojen aikana saavutettava osaaminen vastaa työelämän tarpeita”, toteaa Jamkin teknologiayksikön johtaja Mika Karjalainen.

”Olemme Telialla tunnistaneet meille strategisiksi tulevaisuuden osaamisalueiksi muun muassa kyberturvallisuuden ja data-analytiikan. Laaja-alainen kumppanuussopimus Jamkin kanssa vahvistaa Telialle relevanttien uusien osaajien hankintaa, sekä henkilöstömme kyvykkyyksien kasvattamista kohti tavoitteitamme. Meille on tärkeää, että pääsemme yhteistyössä vaikuttamaan opintojen vastaavuuteen jatkuvasti muuttuviin työelämän vaatimuksiin. Kumppanuudella mahdollistamme opiskelijoille työelämälähtöisiä ajankohtaisia projekti- ja lopputyöaiheita. Kumppanuussopimus luo pohjan nykyisen henkilöstömme osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisessä, erityisesti kyberturvallisuuden alueella”, sanoo Telia Cygaten palveluliiketoiminnan johtaja Toni Vartiainen.

Kumppanuusyhteistyön toteuttamiseksi on rakennettu yhteinen ohjausryhmä osapuolten välille, jonka tehtävänä on laatia yhteinen toimintasuunnitelma ja seurata sen toteutumista puolivuosittain.

Lisätietoja:
Vesa Saarikoski, rehtori
[email protected]
p. +358504471003
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mika Karjalainen, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
[email protected]
p. +358405748012
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Toni Vartiainen, palveluliiketoiminnan johtaja
[email protected]
p. +358403023673 
Telia