uutinen 19.9.2022

Jamk ja Deloitte yhteistyöhön kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Deloitte Oy ovat allekirjoittaneet viisivuotisen kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa on sovittu strategisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä liittyen tieto- ja viestintätekniikkaan, kyberturvallisuuteen ja monialaiseen osaamisen kehittämiseen.

Yhteistyötä lisäävän kumppanuussopimuksen allekirjoittivat Jamkin rehtori Vesa Saarikoski, elokuussa toimessaan aloittanut IT-insituutin johtaja Tero Kokkonen sekä Deloitte Oy:n jatkuvista tietoturvapalveluista vastaava partneri Juha Kolehmainen.

Kumppanuussopimuksen myötä Jamkin ja Deloitten yhteistyö tulee näkymään muun muassa opiskelijoille suoraan opinnäytetyömahdollisuuksina, harjoitteluina, projektiopintojen toimeksiantoina sekä valmistuvien opiskelijoiden rekrytointipolkuna Deloittelle. Lisäksi sopimus tiivistää yhteistyömahdollisuuksia kyberturvallisuuden edistämisessä ja tutkimushankkeissa.

”Kumppanuussopimus on erinomainen esimerkki korkeakoulun ja teollisuuden välisestä synergiasta mahdollistaen yhteistyön usealla eri osa-alueella; opetus, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta. Kumppanuussopimuksen myötä kykenemme tarjoamaan laajempia työelämälähtöisiä palveluita opiskelijoille ja samalla vahvistamaan verkostojamme ja osaamistamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osalta”, toteaa Jamkin IT-instituutin johtaja Tero Kokkonen.

”Deloitte haluaa olla mukana rakentamassa turvallisempaa yhteiskuntaa. Nykyinen geopoliittinen tilanne sekä muutokset uhkaskenaarioissa viime vuosien aikana ovat viimeistään osoittaneet, että kyberturvallisuuden ammattilaisten tarve kasvaa nopeasti. Yhteistyön kautta haluamme auttaa vastaamaan tarpeeseen ja kehittämään nuorten ammattilaisten osaamista sekä herätellä kiinnostusta erilaisia kyberuramahdollisuuksia kohtaan”, sanoo Deloitte Oy:n partneri Juha Kolehmainen.

Kumppanuusyhteistyön toteuttamiseksi on rakennettu yhteinen ohjausryhmä osapuolten välille, jonka tehtävänä on laatia yhteinen toimintasuunnitelma ja seurata sen toteutumista.

Lisätietoja:
Tero Kokkonen, johtaja, IT-instituutti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. +358 50 438 5317
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Juha Kolehmainen, Partner
etunimi.sukunimi@deloitte.fi
p. +358 50 376 0493
Deloitte Oy