uutinen 7.10.2022

Jamk hyväksytty jäseneksi Eurooppa-yliopistoon

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kutsuntamenettelyssä otettu jäseneksi eurooppalaiseen E³UDRES² -korkeakouluverkostoon. Verkoston kautta muodostuva Eurooppa-yliopisto keskittyy kehittämään toiminta-alueensa kestävän kehityksen mukaista elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja siten koko alueen osaamista ja verkottumista globaalisti. 

Erasmus+ -ohjelman Eurooppa-yliopistot (European Universities) ovat keskeinen väline eurooppalaisen korkeakoulutusalueen rakentamisessa. Eurooppa-yliopistot ovat EU-maiden korkeakoulujen verkostoja, jotka kehittävät korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita sekä lisäävät liikkuvuutta. Niissä tehdään tiivistä ja kunnianhimoista yhteistyötä tietoon perustuvan talouden, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Euroopassa. Keskeisenä tavoitteena on muun muassa mahdollistaa osallistuvien korkeakoulujen syvä institutionaalinen muutos uuden sukupolven eurooppalaisen yhteistyön syventämiseksi.

Eurooppalaisen korkeakoulutuksen strategia (2021) on asettanut tavoitteeksi 60 Eurooppa-yliopiston muodostamisen. Niissä toimisi 500 yksittäistä korkeakoulua vuoteen 2024 mennessä. Siten noin kymmenen prosenttia eurooppalaisista korkeakouluista kuuluisi Eurooppalaiset yliopistot -kokonaisuuteen. Tällä hetkellä Eurooppa-yliopiston status ja rahoitus on 44 verkostolla, joissa on yhteensä yli 340 korkeakoulua. E³UDRES²-jäsenyyden myötä Jyväskylän ammattikorkeakoulu kuuluu yhteen näistä 44 Eurooppa-yliopistosta.

”On hieno osoitus Jamkin kansainvälisestä verkostoitumisesta ja Jamkin toimijoiden hyvästä maineesta, että meille tehtiin tällainen suora kutsuntamenettely, jonka arvioinneissa sitten menestyimme erinomaisesti. Luultavasti Suomessa ei vielä ole loppuun asti ymmärretty eurooppalaisen korkeakoulualueen keskeisiksi rakennuspalikoiksi ajateltujen Eurooppa-yliopistojen merkitystä. E³UDRES²-jäsenyydestä on muodostumassa meille keskeinen voimavara ja tulevaisuuden kompassi”, toteaa Jamkin rehtori Vesa Saarikoski.

E³UDRES² on yhdeksän korkeakoulun liitto

Eurooppa-yliopisto E³UDRES² on yhdeksän korkeakoulun verkosto, jonka koordinaattorina toimii itävaltalainen St. Pöltenin ammattikorkeakoulu. Muut jäsenkorkeakoulut sijaitsevat Belgiassa, Latviassa, Portugalissa Romaniassa ja Unkarissa sekä Hollannissa ja Saksassa.

Yhteensä Eurooppa-yliopisto E³UDRES²:n korkeakouluissa on 10 500 hengen henkilöstö ja noin 100 000 opiskelijaa. E³UDRES²-korkeakouluja yhdistää sijainti pienissä tai keskisuurissa kaupungeissa ja niiden toiminta-alueella on myös laajoja maaseutumaisia alueita. Korkeakoulut edistävät tulevaisuussuuntautuneella koulutuksella ja korkeatasoisella tutkimus- ja kehitystoiminnalla omien toimintaympäristöjensä kestävän kehityksen mukaista elinkeinoelämää, yrittäjyyttä ja kilpailukykyä ja siten koko alueen osaamista ja verkottumista globaaliin maailmaan. Keskeisiä asioita Eurooppa-yliopistoon kuuluville korkeakouluille ovat muun muassa älykäs erikoistuminen, kiertotalous, hyvinvoinnin ja aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja ihmisläheinen digitalisaatio ja keinoäly.

”Jamkin vahvuudet bio- ja kiertotalousosaamisessa, monialaisessa kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä tekoäly- ja kyberturvaosaamisessa tuovat lisäarvoa E³UDRES²-kokonaisuudelle ja toisaalta Jamk hyötyy kumppaneiden osaamisesta”, Saarikoski sanoo.

Lisätietoja:
Vesa Saarikoski, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
+358 50 447 1003
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

E³UDRES²: www.eudres.eu
Eurooppa-yliopistot: European Universities initiative | European Education Area (europa.eu)

E³UDRES²-korkeakoulut:

  • Fulda University of Applied Sciences, Saksa
  • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Unkari
  • Jamk University of Applied Sciences, Suomi
  • Politehnica University Timişoara, Romania
  • Polytechnic Inistitue of Sétubal, Portugali
  • Saxion University of Applied Sciences, Hollanti
  • St. Pölten University of Applied Sciences, Itävalta
  • UC Leuven-Limburg University of Applied Sciences, Belgia
  • Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia