uutinen 27.4.2022

Ammatillinen opettajankoulutus. Luovuutta. Tulevaisuutta. - uusi julkaisu

Maailman muuttuessa opettajan ja ohjaajan rooli ja tehtävät muuttuvat, ja niin muuttuu myös opettajakorkeakoulu. Juhlajulkaisullamme osallistumme keskusteluun ammatillisen opettajankoulutuksen yhteiskunnallisesta asemasta nyt ja tulevaisuudessa.

Ammatillinen opettajankoulutus -kirjan kansikuva

Opettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien koulutus ovat ydintehtäviämme. Maailman muuttuessa opettajan ja ohjaajan rooli ja tehtävät muuttuvat, ja niin muuttuu myös opettajakorkeakoulu.

Juhlajulkaisullamme osallistumme keskusteluun ammattipedagogiikan ja ammatillisen opettajankoulutuksen yhteiskunnallisesta asemasta nyt ja tulevaisuudessa. Kuvaamme julkaisussamme sitä moninaista kenttää, jossa toimimme yhdessä verkostojemme, kumppaniemme ja ennen kaikkea opiskelijoidemme kanssa.

Julkaisun artikkelit kertovat yhteiskunnallisesta muutoksesta, elinikäisen ohjauksen opetussuunnitelman uudistamistyöstä, erityisopettajan toimintakentästä, kansainvälisestä tasa-arvotyöstä, dialogitaitojen oppimisesta, pedagogisesta johtamisesta ja kehittämiskumppanuudesta.

Kokonaisuus kuvaa ammatillisen opettajakorkeakoulumme asemaa merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana. Sen moniääninen vuoropuhelu heijastelee toimintamme moninaisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa.

Eri teemoja punoo yhteen punainen lanka, meidän tapamme toimia: sitä kuvaavat parhaiten sanat kohtaaminen, osallisuus ja toimijuus.

Lähde: Ari Hyyryläinen, Ilona Laakkonen, Anna Leppäkorpi, Hannele Torvinen & Mikael Viitasaari (toim.), 2022. Ammatillinen opettajankoulutus. Luovuutta. Tulevaisuutta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.