uutinen 21.10.2021

TEKRI-hankkeen 2021-2022 tapahtumia

Yrityskäynnit ‐toimintamalli kriisitilanteisiin.

Yrityskäynneillä keskitytään kriisitilanteiden varhaiseen tunnistamiseen sekä tuen saamiseen eri vaiheissa oleviin kriisitilanteisiin. Pilotoimme ja mallinnamme nopean vasteen ja matalan kynnyksen toimintaa kriisitilanteisiin. Tässä toimintamallissa keskitytään kriisitilanteiden varhaisen tunnistamiseen ja tukeen eskaloituneisiin kriisitilanteisiin sekä pitkittyneisiin kriiseihin ja hyvinvointia vahingoittaviin toimintatapoihin. Voimme tehdä 3-4 käyntiä asiakkaan luokse.

---

TEKRI-projekti etsii mentoroitavia (aktoreita) joulukuun 2021 ja alkuvuonna 2022 alkaviin mentorisuhteisiin.

Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin -projektin ensimmäinen mentorien valmennus päättyi kesäkuussa 2021. Etsimme maaseudun mikro- ja maatilayrittäjiä, jotka toivovat mentoroinnin avulla omaa osaamista ja asiantuntijuuttaan. Voit ilmoittautua halukkuutesi tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/2E03B549457115D0

Mentorointi on hyvien käytäntöjen, kokemusten, osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle. Kokenut maaseutuyrittäjä (mentori) auttaa esimerkiksi aloittavia tai muutosvaiheissa olevia maaseudun mikro- ja maatilayrittäjiä (aktori) kehittämään tämän osaamista, kokemusta ja näkemystä. Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus.
Mentori ja aktori tapaavat yhdessä sopimansa aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa.

---

Etsitään kokeneita yrittäjiä mentorivalmennukseen – Alkaa torstaina 9.12.2021

Kokenut yrittäjä - tule mentoriksi. Mentorointimallissa kokenut mikro- tai maatilayrittäjä (mentori) auttaa esimerkiksi muutosvaiheessa olevaa tai aloittelevaa maaseutuyrittäjää (aktori) kehittämään tämän yritystoimintaa ja kokonaiskuntoisuutta. Mentoreille järjestetään valmennus ja työnohjaus. Valmennus aloitetaan alkusyksystä 2021 ja siihen sisältyy neljä päivää (5 h) valmennustapaamista. Tarkempi aikataulu räätälöidään osallistujien kanssa yhdessä. Mentorivalmennus alkaa to 9.12.2021.

---

ETSIMME OSALLISTUJIA ryhmämuotoisiin työnohjauksellisiin ryhmäkonsultaatioihin maaseudun mikro- ja maatilayrittäjille.

Projektissa luodaan kuuden konsultaatiokerran prosessi, jossa vahvistetaan maaseutuyrittäjyyden ammatillisuutta ja ammattimaisuutta työnohjauksellisella konsultaatiolla. Ryhmäkonsultaatiot sisältävät työnohjausta, elämäntapaohjausta sekä sparrausta työhön ja yrittäjyyteen liittyvien kysymysten ja kuormittavien tilanteiden tarkastelua. Ohjaajina työnohjaajapätevyyden omaavat projektityöntekijät. Toiminta alkaa, kun osallistujia on 4-6 yrittäjää.

Sekä mentorivalmennukseen että työnohjauksellisiin ryhmäkonsultaatioihin voi ilmoittautua tästä linkistä. https://link.webropolsurveys.com/S/07E7FBDC4DADBE81