uutinen 16.3.2021

Kevään toinen yhteishaku alkaa 17.3. – JAMKissa tarjolla 1260 opiskelijapaikkaa

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun hakuaika suomenkielisiin koulutuksiin alkaa keskiviikkona 17.3.2021. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla 1260 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla, joista ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavia koulutuksia tarjotaan nyt jo 345 aikuisopiskelijalle. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00.

Kevään toinen yhteishaku alkaa 17.3. – JAMKissa tarjolla 1260 opiskelijapaikkaa.png

Ammattikorkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK- ja YAMK-tutkintoihin. Kaikkiin AMK-tutkintoihin voi hakea toisen asteen tutkinnolla, kuten ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla. Yli puolet AMK-aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla. AMK-tutkinto-ohjelmat on lueteltu aloituspaikkoineen alla.

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) voi JAMKissa suorittaa entistä monipuolisemmin: kaikkiaan YAMK-tutkinto-ohjelmia on tarjolla 13 kpl ja opiskelijapaikkoja peräti 345. JAMKin aikuiskoulutustarjontaa on kasvatettu vuosi vuodelta yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot pureutuvatkin alakohtaisiin nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Uutena tutkinto-ohjelmana JAMKissa tarjotaan projektijohtamisen tutkinto-ohjelmaa, johon voivat hakea niin teknologia-alan kuin sosiaali- ja terveysalankin osaajat. Projektijohtamisen YAMK-tutkinnossa opiskellaan kaikille YAMK-tutkinto-ohjelmille yhteisiä Master-opintoja, asiantuntijuuteen liittyviä ydinopintoja sekä täydentäviä opintoja. Koulutus luo hyvän pohjan myös projektijohtamisen sertifiointeihin.

YAMK-tutkintoa hakevilta edellytetään alan alempaa korkeakoulututkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta korkeakoulututkinnon jälkeen. Hakukelpoisuuden voi saada tapauskohtaisesti myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Opiskelu onnistuu työn ohessa ja opinnäytetyökin tehdään usein omalla työpaikalla, työnantajan tarpeisiin keskittyen. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Hakeminen sekä AMK- että YAMK-koulutuksiin tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voi myös seurata haun edistymistä. Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.

Tarkemmin haettavissa olevat AMK- YAMK-tutkinto-ohjelmat on lueteltu alla.

JAMKin koko tarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla jamk.fi/tutkinnot.

Valinta todistuksella tai AMK-valintakokeella

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville.

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös valintakokeella. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta, joka järjestetään keväällä ajalla 31.5.–9.6.2021.

Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kokeet järjestetään viranomaisten terveys- ja turvallisuusohjeistuksia noudattaen.
Lisätietoja AMK-valintakokeesta osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p.040 556 0409

AMK-tutkinnot

Päivätoteutus (625 aloituspaikkaa)

 • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, 25
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 25
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, 25
 • Insinööri (AMK), logistiikka, 40
 • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 40
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 45
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 100
 • Musiikkipedagogi (AMK), 40
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, 110
 • Tradenomi (AMK), tiimiakatemia, 40
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, 30
 • Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, 30
 • Fysioterapeutti (AMK), 25
 • Sairaanhoitaja (AMK), 25
 • Toimintaterapeutti (AMK), 25

Monimuotototeutus (290 aloituspaikkaa)

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, 30
 • Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, 40
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 10
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, 15
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 25
 • Fysioterapeutti (AMK), 20
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 40
 • Sairaanhoitaja (AMK), 30
 • Sosionomi (AMK), 50
 • Toimintaterapeutti (AMK), 30

Ylemmät AMK-tutkinnot (345 aloituspaikkaa)

 • Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja talouden johtaminen, 35
 • Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, 30
 • Insinööri (ylempi AMK):
  • Digitaalinen toimitusketju, 20
  • Elinkaaren hallinta, 20
  • Kestävä energia, 20
  • Logistiikka, 20
  • Projektijohtaminen, 10
  • Rakennustekniikka, 20
  • Robotiikka, 20
  • Teknologialiiketoiminnan johtaminen, 20
  • Verkostojohtaminen, 20
 • Musiikkipedagogi (ylempi AMK), 10
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK):
  • Kliininen asiantuntija, 20
  • Monialainen kuntoutus, 20
  • Projektijohtaminen, 10
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, 20
  • Terveyden edistäminen, 20
  • Verkostojohtaminen, 10