uutinen 16.9.2021

Kestävyysosaamisesta valtti Keski-Suomelle

Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutti on osana vahvistamassa Keski-Suomen edelläkävijyyttä kestävään yhteiskuntaan siirtymisessä. Uudessa koulutushankkeessa lisätään keskisuomalaisten yritysten ja toimijoiden kestävyysosaamista ja mahdollisuuksia kehittää uusia toimintoja.

Kestävyysosaamisesta valtti Keski-Suomelle.png

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poke) ja Gradian yhteinen POLKU 2.0 -hanke ennakoi odotettavissa olevaa liiketoimintaympäristön muutosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 1,9M€, ja sitä toteutetaan vuosina 2021–2023.

Luonnonvarojen hyödyntämistä ohjaavat kannustimet ja velvoitteet tulevat edellyttämään luonnonvarojen entistä kestävämpää hyödyntämistä, ja digitalisaatio vaikuttaa muun muassa paperin ja muiden Keski-Suomelle perinteisesti tärkeiden tuotteiden kysyntään.

– Tukemalla alueen yrityksiä kestävien biotalousratkaisuiden löytämisessä sekä kestävässä siirtymässä, pystymme vahvistamaan Keski-Suomen resilienssiä sekä ekologista, sosiaalista ja taloudellista kasvua. Avoin tiedonjako, verkottuminen ja erityisesti koulutus ovat tässä avain asemassa, kertoo JAMKin Biotalousinstituutin projektipäällikkö Riikka Kumpulainen.

Osaamisen täydentäminen on keskeinen keino selviytyä muutoksesta, ja erityisesti kestävyysosaamisen merkitys kasvaa. POLKU 2.0 -hanke tarjoaa työelämän tarpeisiin vastaavaa kestävyyskoulutusta jo työelämässä oleville, työnhakijoille, yrittäjille ja tulevaisuuden työvoimalle eli opiskelijoille.

– Erityistä tässä hankkeessa on se, että eri koulutusasteiden oppilaitokset kehittävät opintoja yhdessä huomioiden eri alojen erilaiset näkökulmat kestävyyteen, sanoo ekologian professori, hanketta koordinoivan Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin johtaja Janne Kotiaho.

Ensimmäiset hankkeessa kehitetyt pilottiopinnot tarjotaan vuonna 2022. Opinnoissa käsitellään yritystoiminnan kestävyyden edistämistä kokonaisvaltaisesti: huomioon otetaan taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja ekologisen kestävyyden asettamat reunaehdot. Hankkeen lopuksi opinnot kootaan uuteen Polkukartta-oppaaseen, joka kuvaa käyttäjälleen erilaisia mahdollisuuksia hankkia kestävyysosaamista itselleen sopivalla tavalla.

Lisäämällä kestävyysosaamista Keski-Suomessa, hanke tukee uusiutuvien luonnonvarojen kestävää ja tehokasta hyödyntämistä ja siirtymää kiertotalouteen. Näin hanke toteuttaa myös Keski-Suomen strategiaa 2050.

POLKU 2.0 -hankkeen päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto, rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanketta rahoittavat myös Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Saarijärven kunnat.

Lisätietoja:
Riikka Kumpulainen, projektipäällikkö
p. 050 575 9454
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu