uutinen 20.1.2021

JAMKissa ennätysmäärä suoritettuja tutkintoja vuonna 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 2020 ennätysmäärä tutkintoja. Suoritettuja tutkintoja vuonna 2020 oli alustavien lukujen perusteella 1465. Esimerkiksi AMK-tutkintoja suoritettiin liki 100 enemmän kuin vuonna 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön JAMKille asettamat tutkintotavoitteet ylittyivät kirkkaasti.

JAMKissa ennätysmäärä suoritettuja tutkintoja vuonna 2020.png

AMK-tutkintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistui viime vuonna yhteensä 1215. Vuonna 2019 vastaava luku oli 1121. Tutkintomäärien kasvu oli huomattava erityisesti tieto- ja viestintätekniikan (45%), kansainvälisen liiketoiminnan (International Business) (56%) sekä matkailu- ja palveluliiketoiminnan (42%) AMK tutkinto-ohjelmissa.

– Vaikutusta on varmasti ollut sillä, että opinnot ovat voineet jatkua saumattomasti huolimatta siitä, että olemme JAMKissa siirtyneet koronan vuoksi pitkälti etäopiskeluun. Olemme pyrkineet panostamaan siihen, että opiskelijoita tuettaisiin myös etäopinnoissa mahdollisimman paljon. Toisaalta koronan heikentävä vaikutus tiettyjen alojen työmarkkinoilla näkyy varmaan myös siinä, että opintoja on nyt saatettu loppuun poikkeuksellisen paljon, arvelee opiskelijapalveluiden päällikkö Kristiina Korhonen.

Yksikkökohtaisesti AMK-tutkintojen nousu näkyy erityisesti liiketoimintayksikössä, jossa pääpaino on tradenomi- ja restonomikoulutuksessa. Liiketoimintayksikössä tutkintoja valmistui vuonna 2020 436, kun edellisvuonna lukema oli 355.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta nousu oli määrällisesti AMK-tutkintoja maltillisempaa: vuonna 2020 JAMKissa suoritettiin 250 YAMK-tutkintoa, kun vuonna 2019 suoritettuja tutkintoja oli 222. Tutkintomäärät ylemmissä AMK-tutkinnoissa ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mikä johtuu myös tutkinto-ohjelmien määrän kasvusta.

Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneiden määrässä ei ollut havaittavissa suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna: vuonna 2020 JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneita oli 393, edellisvuonna 390.

Luvut tutkintomäärissä ja valmistuneissa ovat alustavia, ja niihin saattaa tulla vielä pieniä lisäyksiä tammikuun aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Jyväskylän ammattikorkeakoululle vuosille 2017-2020 asettamat tutkintotavoitteet AMK-tutkinnoille ovat 1063 AMK-tutkintoa, 205 YAMK-tutkintoa sekä 390 ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistunutta.

Lisätietoja:
Kristiina Korhonen, opiskelijapalveluiden päällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 5858 604
Jyväskylän ammattikorkeakoulu