uutinen 1.8.2020

Liikuntajärjestöissä lähes 1700 työntekijää, joista valtaosa naisia

Suomen valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä työskentelee tuoreen selvityksen mukaan lähes 1 700 päätoimista tai osa-aikaista työntekijää. Näistä 57 % on naisia.

Suomen valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä työskentelee tuoreen selvityksen mukaan lähes 1 700 päätoimista tai osa-aikaista työntekijää. Näistä 57 % on naisia. Liikuntajärjestöjen hallitustyöskentelyssä on mukana yli 1 100 henkilöä, joista miehiä on 68 %. Lisäksi lajiliittojen eri lajeissa valmentaa yli 2 500 ammattivalmentajaa.

Tulokset käyvät ilmi LIKES-tutkimuskeskuksen ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn yhteisestä selvityksestä, jossa tarkasteltiin 132 valtakunnallisen ja alueellisen liikuntajärjestön hallitusjäsenten, päätoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden sekä hallitusten puheenjohtajien kokonaismäärää ja sukupuolijakaumaa. Lajiliitoista koottiin myös lajeissa toimivien ammattivalmentajien määrä ja sukupuolijakauma. Liikuntajärjestöt luokiteltiin selvityksessä liikunnan aluejärjestöihin, lajiliittoihin ja muihin järjestöihin, joihin kuuluvat esimerkiksi kansanterveysjärjestöt, liikunnan ja urheilun palvelujärjestöt, ammatilliset järjestöt sekä koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt.

Liikuntajärjestöjen hallitukset miesvaltaisia

Suurin osa liikuntajärjestöjen päätoimisista työntekijöistä on naisia (59 %). Sukupuolijakauma vaihtelee järjestöryhmien välillä paljon: liikunnan aluejärjestöissä on lähes yhtä paljon mies- ja naistyöntekijöitä, lajiliitoissa miestyöntekijöitä on enemmän (61 %) ja muissa liikuntajärjestöissä naistyöntekijöitä on peräti 79 %.

Hallitustyöskentelyssä miehet ovat enemmistössä. Hallitusjäsenistä (68 %) ja etenkin hallitusten puheenjohtajista (83 %) suurin osa on miehiä. Lajiliitoissa myös hallitukset ovat miesvaltaisimpia: hallitusjäsenistä 73 % ja puheenjohtajista 87 % on miehiä. Lähimmäksi tasaista sukupuolijakaumaa päästään muissa liikuntajärjestöissä, joiden hallitusjäsenistä 41 % ja hallitusten puheenjohtajista 24 % on naisia.

Lajiliittojen lajeissa toimivista ammattivalmentajista 73 % on miehiä. Yhteensä lajiliittojen lajeissa toimi ammattivalmentajina 1 862 miestä ja 693 naista. Suomessa on 26 lajiliittoa, jonka lajeissa ei toiminut ammattivalmentajia tai lajiliitto ei ollut kirjannut valmentajia hakemukseensa.

Selvityksen tiedot on saatu valtakunnallisten ja alueellisten liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustushakemuksista vuodelta 2018. Tiedot ovat järjestöjen itse ilmoittamia. Aikaisemmissa liikunnan tasa-arvoa käsittelevissä koosteissa tietoa on kerätty pääosin luottamushenkilöstöstä tai olympialajiliitoittain. Tämä selvitys täydentää olemassa olevaa tietopohjaa liikunnan kansalaistoiminnasta ja huomioi erityisesti luottamus- ja operatiivisten henkilöiden kokonaismäärän kaikissa järjestöissä sekä näiden sukupuolijakauman.

Lisätietoja

Tiivistelmä: Samuli Oja, Jari Lämsä, Tuomas Vihinen & Kati Lehtonen 2019. Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä. Tiivistelmä. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Yhteisjulkaisu.