uutinen 3.3.2020

JAMK mukaan kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio FISC ry:n toimintaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on valittu Finnish Information Security Cluster (FISC ry) jäsenyritykseksi. FISC ry on kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio ja verkostoitumisalusta. Jäsenistöön kuuluu kansallisesti merkittäviä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavia yrityksiä ja organisaatioita.

Kyberturvallisuus on JAMKin strateginen vahvuusala, ja osaamista alalla edistetään mm. tutkintokoulutuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä monipuolisen testaus- ja harjoitustoiminnan avulla. Harjoituksilla kehitetään yritysten sekä viranomaisten jatkuvuuden hallinnan suorituskykyjä. Esimerkiksi Kansallisissa kyberturvallisuusharjoituksissa (KYHA) on hyödynnetty JAMKin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:ssa kehitettyä RGCE (Realistic Global Cyber Environment) -ympäristöä.

– JAMK on vakiinnuttanut roolinsa kansallisen tason kyberturvallisuuden edistäjänä, niin tutkintoon johtavan koulutuksen osalta kuin myös yritysten osaamisen kehittäjänä. FISC:n jäsenenä meille tarjoutuu merkittävä verkosto alan toimijoita, joiden kanssa voimme yhteistyössä edelleen kehittää kyberturvallisuuden osaamista, toteuttaa T&K- toimintaa ja vaikuttaa esimerkiksi Eurooppalaisten rahoitusmekanismien sisältöihin. Tämä on oivallinen foorumi vaikuttaa ja osallistua, kertoo JAMKin IT-instituutin johtaja Mika Karjalainen.

Jäsenyyden myötä JAMK osallistuu mm. FISC:n osaaminen ja koulutus -työryhmän työskentelyyn. Työryhmässä käsitellään koulutukseen sekä tutkimuksen edistämiseen liittyviä asioita ja pyritään vahvistamaan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Toimintaan kuuluu mm. viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä, koulutuspoliittisten linjausten määrittelyä ja kannanottoja sekä tiedon jakamista kyberalan yritysten osaamis- ja koulutustarpeista.

Lisätietoa FISC ry:n toiminnasta: FISC.fi

Lisätietoja:
Mika Karjalainen, johtaja, IT-instituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Puh. +358405748012

Jarno Lötjönen, asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Puh. +358406565240