uutinen 14.3.2020

JAMK keskeyttää lähiopetuksen koronavirustilanteen vuoksi

JAMK keskeyttää lähiopetuksen maanantaista 16.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. Opiskelijoita kehotetaan jäämään kotiin etäopiskelemaan.

Etäopetukseen siirrytään vaiheittain maanantaista 16.3.2020 alkaen. Korvaavia suoritustapoja tai etäosallistumismahdollisuuksia ryhdytään järjestämään opiskelijoille. Pienryhmä- ja laboratorioharjoituksia voidaan jatkaa harkinnan mukaan toistaiseksi. Opiskelijat saavat ohjeistusta lähiopetusta sisältävien opintojaksojen suoritustavoista / korvaavista tehtävistä sekä tenttijärjestelyistä vastuuopettajilta viikon 12 alkupuolella. Muista kuin opintojaksoihin liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Kampusten aukioloa ei toistaiseksi rajoiteta, mutta opiskelijoita kehotetaan välttämään suurissa ryhmissä kokoontumista ja liikkumista, THL:n ohjeistuksen mukaan. Myöhemmin kampusten aukioloa saatetaan rajoittaa niin, että vain välttämätön liikkuminen kampuksilla on sallittu.

JAMKin henkilöstöä ohjeistetaan etätyöhön, mikäli työtilanne ja työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyö on toistaiseksi sallittu myös ilman etätyösopimusta. Kaikki kokoukset, myös JAMKin sisäiset, tulee järjestää ensisijaisesti etäyhteyksin, esimerkiksi Teamsin kautta. Kaikkien on pystyttävä osallistumaan kokouksiin myös etänä.

JAMK myös peruuttaa kaikki yli 30 hengen tilaisuudet, joihin osallistuu JAMKin ulkopuolisia henkilöitä. Tapaamisten ja tilaisuuksien sijaan pyritään käyttämään etäyhteyksiä. Kampusten ulkopuolella järjestettäviin, yli 30 hengen työtehtäviin liittyviin tilaisuuksiin ei osallistuta. Myöskään vapaa-aikana tapahtuviin tilaisuuksiin osallistumista ei suositella.

Näillä järjestelyillä JAMK pyrkii ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja luomaan työskentelystä ja opiskelusta turvallista sekä vähentämään stressiä.

JAMK päivittää uusimmat tiedot koronavirustilanteeseen liittyen koronavirusohjeistukseen. Opiskelijoita kehotetaan seuraamaan tiedotusta myös opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen).

Lisätietoja:

Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 050 407 9507
Jyväskylän ammattikorkeakoulu