uutinen 14.11.2019

Uudet uraohjaajat valmiita auttamaan ura- ja koulutusratkaisuissa

Viiden ammattikorkeakoulun ammatillisten opettajakorkeakoulujen (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK ja TAMK) ja Jyväskylän yliopiston yhdessä toteuttama Uraohjauksen erikoistumiskoulutus (30 op) päättyy tällä viikolla. Yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän ja ohjauskoulutuksen järjestäjien kanssa suunniteltu koulutus pyrkii takaamaan ohjauspalvelujen laatua: palveluita tuottamaan tarvitaan ammattilaisia, joilla on uraohjauksen koulutus ja vahva työelämäosaaminen.

Perinteisesti uraohjauksen ajatellaan kuuluvan opinto-ohjauksen yhteyteen, kaikille tuttuihin tuokioihin koulun tai oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Myöhemmin uraohjauksen piiriin on voinut ohjautua työelämän murrosvaiheessa, työ- ja elinkeinotoimistojen palveluiden kautta. Ohjauksen odotetaan auttavan yksilöä tekemään mielekkäitä ja onnistuneita valintoja, päätöksiä ja ratkaisuja urallaan sekä koulutusvalinnoissaan.

Uraohjauksen kentällä eletään muutosvaihetta, kun ohjauspalveluita tuottavat jatkossa niin yksityiset, julkiset kuin kolmannenkin sektorin toimijat, joiden koulutustaustat ovat hyvin moninaiset. Uraohjauksen kysyntä on myös voimakkaassa kasvussa työelämän muutoksessa – ylipäänsä kaikenlainen valmennus ja oma hyvinvointi kiinnostavat ihmisiä, olipa kyseessä sitten kuntoilu, nukkuminen tai työelämä.

Tähän asti Suomesta on puuttunut mahdollisuus suorittaa uraohjauksen opintoja korkeakoulutasolla. Opinto-ohjaajankoulutukset ovat tarjonneet väylän kouluttautua ohjauksen kysymyksiin, mutta pääsyvaatimuksiin on sisältynyt opettajankoulutus. Vuonna 2016 aloitetun suunnittelutyön tuloksena on nyt saatu avattua uusi urapolku – uraohjauksen erikoistumiskoulutus – myös ammattilaisille, joilla on jokin muu kuin opettajan tausta.

Nyt valmistuvat uraohjauksen asiantuntijat edustavat monialaisesti useita uraohjauksen toimijaryhmistä. Tavoitteena on ollut jo hakuvaiheessa muodostaa mahdollisimman monialainen opiskelijaryhmä, joka voi verkostomaisesti ja vertaistyöskentelyn keinoin syventää asiantuntijuuttaan.

Lisätietoja:
Lehtori Riikka Michelsson, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, +358 40 5322514, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi
Tutkijayliopettaja Jaakko Helander, HAMK Edu, +358 40 7372588, etunimi.sukunimi(at)hamk.fi
ja Aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin artikkelista (J. Helander)