Tapahtuma

30.3.

Uraohjauspäivä 2023

Tervetuloa valtakunnalliseen uraohjauspäivään 30.3.2023! Päivän teemana on kestävä kehitys, johon virittäydytään professori Peter Plantin johdolla. Luvassa on monipuolinen kattaus työpajoja, joissa keskustellaan, opitaan ja kuullaan lisää. Uraohjauspäivä on tarkoitettu kaikille ohjauksesta kiinnostuneille ja se toteutetaan verkossa.

Lasinen maapallo vihrealla maalla
Ajankohta
30.03.2023 08:45 - 15:30
Ilmoittautuminen alkaa ja päättyy
06.02.2023 00:00 - 28.03.2023 23:59
Tapahtuman tyyppi
Webinaari
Hinta

Maksuton

Ohjelma 30.3.2023

 • 8.45 Uraohjauspäivän avaus
 • 9.00 - 10.00 Keynote: Green guidance (englanniksi)
  Professori Peter Plant
 • 10.00 - 10.15 Tauko
 • 10.15 - 11.30 Teemaryhmä I
 • 11.30 - 12.30 Lounastauko
 • 12.30 - 13.45 Teemaryhmä II
 • 13.45 - 14.00 Jaloittelutauko
 • 14.00 - 14.15 Teemaryhmien yhteenveto
 • 14.15 - 15.00 So what? -asiantuntijapaneeli
  Teea Oja, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
  Terhi Nokkala, yliopistotutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  Helena Suomela, Kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen koordinaattori, Opetushallitus 
 • 15.00 - 15.30    Uraohjauspäivän päätös ja kapulanvaihto

Teemaryhmät

Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat ovat mukana vetämässä kolmea eri teemaryhmää.

Dialogitaidot uraohjauksessa | Riikka Michelsson

Riikka Michelsson, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu

Vuorovaikutustaidot ovat keskeisimpiä uraohjaajan taitoja. Vuorovaikutustaitojen käsitteen selkeä määrittely näyttäisi kuitenkin olevan haastavaa. Dialogitaidot ja -osaaminen -käsitepari pyrkii tarjoamaan sellaisen viitekehyksen, jonka avulla ottaa vuorovaikutustaidot tarkasteltavaksi. Dialogiosaamisen viitekehys auttaa myös jäsentämään näiden taitojen oppimista. Dialogiosaamisen edistämiseksi on kehitetty erityisiä dialogimenetelmiä. Näitä menetelmiä on hyödynnetty mm. Jamkin ammatillisella opettajakorkeakoululla opinto-ohjaajan ja uraohjauksen erikoistumiskoulutuksissa. Tässä työpajassa harjoittelemme menetelmiä käytännössä sekä keskustelemme yhdessä niiden merkityksestä (ura)ohjaustyössä.

Kansainvälisyysosaaminen uraohjaajan taitona | Emma Aalto & Seija Koskela

Emma Aalto, Euroguidance ja Seija Koskela, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kansainvälisen osaamisen merkitys kaikenlaisissa työtehtävissä kasvaa jatkuvasti. Se on olennainen työelämätaito ja tärkeä osa jatkuvaa oppimista. Osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen tarvitaan tukea ja ohjausta. Kansainvälisyysohjaus kuuluu jokaisen ohjaustyötä tekevän perustaitoihin.  

Kansainvälistä osaamista kertyy kansainvälisissä kokemuksissa kotimaassa, ulkomailla tai virtuaalisesti. Kansainvälisyys osaamisena muodostuu tiedoista, taidoista ja tahdosta, joiden avulla pystymme toimimaan demokraattisesti, vastuullisena ja aktiivisena osana paikallista, kansallista, eurooppalaista ja globaalia yhteisöä. Kyse on myös arvoissa ja asenteissa tapahtuvasta muutoksesta. Kansainväliset kokemukset vahvistavat muun muassa yhteistyötaitoja ja erilaisten toimintatapojen ymmärrystä.  

Teemaryhmässämme keskustelemme kansainvälisyysosaamisen vahvistamisesta: miten me uraohjaajina voimme tukea ja rohkaista eri ikäisiä ohjattaviamme kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen sekä olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen. Käymme myös läpi, millaisia työkaluja meillä siihen on.

Verkkovuorovaikutus ja yhteisöllisyys puhututtavat oppilaitoksissa | Eila Burns & Hanna Laitinen

Eila Burns ja Hanna Laitinen, Jamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu

Sujuvien ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkitys näyttää lisääntyvän entisestään, kun työskentely on siirtynyt digitaalisiin ympäristöihin. Spontaanit kohtaamiset luokkahuoneista ja toimistoista ovat suurelta osin siirtyneet verkkoon. Tämä muutos on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden tunteen muodostumiseen. Etä- ja hybridiohjauksen ja -työn lisäännyttyä opetusalan organisaatioissa kokemus kuulumisesta työyhteisöön tai monipaikkaiseen työorganisaatioon on muuttunut.

Tässä työpajassa tarkastelemme millaisia näkökulmia verkkovuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen nousi esille, kun valmensimme 10 ammattioppilaitoksen henkilökuntaa (n=59). Valmennus toteutettiin ”Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)” -kehittämis- ja tutkimushankkeessa, joka on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttamaa Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -projektia.

Tuomme esiin alustavia tuloksia toteuttamastamme verkkokyselystä ja ryhmähaastattelusta. Pysähdymme miettimään sitä millaisia muutoksia verkossa toimiminen tuo vuorovaikutukseen ja miten voisimme niitä itse kukin parantaa ja siten tukea työyhteisöön kuulumisen tunnetta.

Katso kaikki teemaryhmät

Tutustu Uraohjauspäivän teemaryhmiin.

Uraohjauspäivän yhtyedessä pidetään Ohjausalan tutkimuksen verkoston kevätkonferenssi perjantaina 31.3.2023 verkossa tai hybridimuodossa. Ohjelma koostuu ajankohtaisen tutkimuksen esittelyistä ja työpajoista. Tutkijat ja kaikki ohjauksen uusista tuulista kiinnostuneet ovat tervetulleita konferenssiin.

Lisätietoja tapahtuman sivulta.

Järjestäjät

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän ohjausalan koulutus- ja tutkimusyksiköt (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos), Uraohjaajat ja -valmentajat ry sekä Suomen kasvatustieteellisen seuran ohjausalan SIG-ryhmä.

Yhteyshenkilöt Jamkissa

Seija Koskela

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505913848

Pasi Savonmäki

Yliopettaja, Principal Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504790573