uutinen 29.1.2019

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii niin työnhakijoilta kuin työssä olevilta sopeutumista ja omien taitojen päivittämistä. Uraohjaajat taas tarvitsevat kykyä ennakoida tulevaisuuden töitä ja trendejä auttaessaan urapolkujen rakentamisessa ja tukiessaan elinikäistä oppimista työelämässä. Jyväskylässä EduFutura-yhteistyönä toteuttava Uraohjauksen erikoistumiskoulutus alkaa keskiviikkona 30.1.

Uraohjauksella vastataan nykyajan työelämän haasteisiin tukemalla siirtymiä peruskoulusta jatko-opintojen kautta työelämään sekä vahvistetaan kansalaisten taitoja ylläpitää osaamistaan ja työllistyvyyttään. Koulutus ja mielekäs työ ovatkin keskeisiä tekijöitä niin syrjäytymisen ehkäisemisessä kuin yksilön hyvinvoinnin rakentamisessa.

– Uraohjausta ei voi antaa kuka tahansa. Sen tulee olla laadukasta ollakseen olennainen yhteiskunnan voimavara. Laadukkaan uraohjauksen saatavuus ja takaaminen ovatkin eräitä syitä tämä erikoistumiskoulutuksen takana, kertoo kouluttaja Johanna Rantanen Jyväskylän yliopistosta.

Uusi uraohjauksen erikoistumiskoulutus käynnistyy keskiviikkona 30.1. Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimana. Mukana toteutuksessa ovat maamme kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK, TAMK). Koulutuksen 50 aloituspaikkaa täyttyivät hetkessä, ja hakijoita oli lopulta kaksinkertainen määrä paikkoihin nähden.

– Kaikenikäisten kansalaisten mahdollisuudet saada eettisesti kestävää ja laadukasta uraohjausta, elämäntilanteesta huolimatta, on nostettu esiin useissa kansallisissa ja EU:n yhteisissä linjauksissa, toteaa kouluttaja Sauli Puukari Jyväskylän yliopistosta.

– Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on siis hyvin tärkeä keino vahvistaa tarvittavaa osaamista tällä kentällä, jossa on paljon toimijoita. Ilman vahvan ammattitaidon omaavia uraohjaajia ei saavuteta yhteiskunnan uraohjaukselle asetettavia kovia tavoitteita. Nyt on siis aika toimia uraohjauksen kehittämiseksi, jatkaa opettajankoulutuksen päällikkö Jari Kalavainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Uraohjauksen opinnot keräävät niin uudet opiskelijat kuin asiantuntijat koulutuksen viralliseen aloitukseen keskiviikkona 30.1. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselle. Koulutus alkaa tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan puheenvuorolla. Paikalle on Dufvan lisäksi saapumassa Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtaja Päivi Saatsi.


Lisätietoja:
Jari Kalavainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, p. 040 661 7884, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sauli Puukari, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3364, etunimi.sukunimi@jyu.fi