uutinen 29.1.2019

Terveydenhuollon kyberturvallisuutta kehittämällä parannetaan potilasturvallisuutta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa on alkanut Healthcare Cyber Range-hanke, jossa rakennetaan terveydenhuollon digitaalinen harjoitusympäristö sekä kehitetään terveydenhuollon toimijoiden kyberturvallisuustoimintaa.

1,9 miljoonan euron hankekokonaisuudessa osaamista kehitetään käytännön pilottiharjoituksissa. Hankkeessa on mukana JAMKin Hyvinvointiyksikön asiantuntijoita, neljä sairaanhoitopiiriä/kuntayhtymää, KELA, Huoltovarmuuskeskus sekä ICT-alan yrityksiä.

Terveydenhuollon järjestelmät kehittyvät vauhdilla digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen tuomien mahdollisuuksien myötä. Lähitulevaisuudessa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää digitaalista tietoa voidaan kerätä esimerkiksi kotona, hoitolaitoksissa tai ambulansseissa olevista lääkintälaitteista sekä järjestelmistä ja syöttää kerättyä tietoa verkkoon analysoitavaksi terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin. Analysoinnissa voidaan hyödyntää tekoälyn ja data-analyysin tarjoamia mahdollisuuksia.

Terveydenhuoltoon liittyvää tietoa ja tietojärjestelmiä käsiteltäessä ovat tieto- ja kyberturvallisuus tärkeässä asemassa. Terveystieto on jo lähtökohtaisesti korkean turvaluokan tietoa. Jos tietoa vääristetään tai sen käyttö estetään, vaikutukset voivat johtaa jopa ihmishenkien menetyksiin.

- Digitaalisessa turvallisuudessa tekniikan rooli on suuri, mutta monimuotoisen ympäristön hallintaan liittyy paljon muutakin kuin tekniikkaa. Ihmisten ja organisaatioiden osaaminen sekä toimintaprosessit ovat ensisijaisen tärkeitä. Riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi tarvitaan jatkuvaa ja suunnitelmallista osaamisen kehittämistä, toteaa IT-instituutin tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava lehtori Tero Kokkonen.

- Osaamisen kehittämisen kannalta keskeisessä roolissa on harjoittelu. Hyökkäysten, haittaohjelmien ja uhkatilanteiden mallintamiseksi tarvitaan harjoitusympäristö, joka on täysin suljettu ja irti Internetistä sekä tuotantoverkoista. Kyberturvallisuusharjoitus- ja koulutustoiminnan avulla voidaan merkittävästi lisätä terveydenhuollon toimijoiden osaamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

JAMKin IT-instituutissa on vuodesta 2011 alkaen kehitetty kyberturvallisuusosaamista sekä rakennettu kansainvälisessäkin mittakaavassa ainutlaatuinen kyberturvallisuuden harjoitusympäristö RGCE (Realistic Global Cyber Environment). Se on suljettu tietoverkkoympäristö, joka mallintaa Internetin pääasialliset rakenteet ja palvelut, sekä monien toimialojen tietojärjestelmäympäristöjä. Tässä hankkeessa RGCE-ympäristöä laajennetaan terveydenhuoltopalveluiden viitekehykseen ja mallinnetaan siihen terveydenhuollon järjestelmiä ja prosesseja.

Healthcare Cyber Range -hankekokonaisuus muodostuu kahdesta kolmen vuoden mittaisesta osahankkeesta; investointihankkeesta ja siihen välittömästi liittyvästä rinnakkaisesta kehittämishankkeesta. Hankekokonaisuuden budjetti on 1,9 milj. euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittaman kehittämishankkeen osuus on 850 000 euroa.

Lisätietoja:
Tero Kokkonen, T&K-vastaava
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 438 5317
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti

Mika Karjalainen, johtaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 574 8012
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti