uutinen 31.1.2019

Ammattikorkeakouluista valmistuneille oma uraseuranta

Mihin ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet? Miten ammattikorkeakouluopinnot vastaavat työelämän tarpeisiin? Valmistuneiden urapolkuja selvitetään valtakunnallisesti tammikuussa käynnistyneellä uraseurantakyselyllä.

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön – Euroopan sosiaalirahaston hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Uraseurantatiedolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta.

Korkeakoulut hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.

Vuonna 2017 toteutetun AMKista uralle! -hankkeen pilottitutkimuksen perusteella tiedetään, että terveys- ja hyvinvointialalta valmistuneet ovat erityisen tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon työuransa kannalta muihin vastaajiin verrattuna. JAMK oli mukana pilottitutkimuksessa yhdessä neljän muun ammattikorkeakoulun kanssa (Oamk, HAMK, TAMK ja Turun AMK). Kohderyhmänä olivat vuonna 2012 ammattikorkeakoulusta valmistuneet.

Tammikuussa alkanut valtakunnallinen uraseurantakysely lähetetään vuonna 2013 valmistuneille sekä tekstiviestillä että sähköpostilla. Seuraava kysely toteutetaan jo syksyllä 2019, jolloin kohderyhmänä ovat vuonna 2014 valmistuneet.

Uraseurantakyselyn tuloksiin pääsee tutustumaan keväällä 2019 töissä.fi-sivustolla. Palveluun on koottu tietoa siitä, millaisissa tehtävissä ammattikorkeakouluista valmistuneet työskentelevät. Palvelulla on vuosittain noin 130 000 käyttäjää. Tuloksiin voi tutustua myös Vipusesta.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeessa koordinoidaan valtakunnallisen kyselyn pilotointia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Satu Helmi, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
p. 050 5985563

Elina Kirjalainen, koordinaattori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 159 422