Projekti

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.10.2018 - 30.6.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle

YZ-sukupolvi
vie työyhteisön uudelle tasolle -hankkeen päätavoitteena oli tuottaa käytännön
ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat siirtyä YZ-sukupolven
edellyttämälle yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden tasolle. Yhteisöllisen oppimisen
ja johtajuuden kautta parannetaan yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja
tuottavuutta.

Käytännön
ratkaisuja kehitettiin 12 kohderyhmään kuuluvassa pilottiyrityksessä
Keski-Suomessa kolmessa eri syklissä. Avaintoimenpiteitä olivat yrityskohtaiset
alku- ja loppukartoitukset, yritysten yhteiset työpajat ja yrityskohtaiset
valmennukset sekä osallistujien yrityksissä tekemät konkreettiset kokeilut.

Työpajojen
teemoiksi valikoitui alkukartoitusten perusteella

1.
YZ-sukupolvi ja uuden ajan johtajuus

2.
Vuorovaikutus ja kuuntelu

3.
Yksilöllisyys ja palaute

4.
Työkalujen käyttöönotto

 

Valmennusten
sisältö suunniteltiin yritysten omien kehittymistavoitteiden ympärille.
Osallistujat käyttivät videota, reflektointia ja vertaistukea työkaluna oman
johtamisensa kehittämisessä. Loppukartoituksessa käytettiin samoja kysymyksiä
kuin alkukartoituksessa ja saimme tietoa yritysten kehittymisestä
YZ-sukupolville tärkeiden teemojen osalta. Lisäksi osallistuneet lähijohtajat
arvioivat omalta osaltaan, miten olivat kehittyneet hankkeen aikana.

 

YZ-sukupolvi
-hankkeen tulokset on julkaistu hankkeen nettisivuilla jamk.fi/yzukupolvi:

- 7
kpl arjen johtamisen työkalua (kuuntelu, palaute, eri ihmistyyppien johtaminen,
osallistavat kokoukset, ihmisten huomiointi muutoksessa, unelmatyöpaikka ja
videointi johtamisen kehittämisessä

-
2 kpl testiä: Testaa mitä tiedät yz-sukupolvesta ja Oletteko huomioineet
yz-sukupolven tarpeet yrityksen johtamisessa.

- 6
kpl videoita, teemana: sukupolvet, johtaminen, vuorovaikutus,
merkityksellisyys, nuorten ajatuksia työelämästä ja johtajuudesta

-
Loppujulkaisu

-
Sitaattipankki, johon hankkeen aikana koottiin osallistujien ja nuorten
aikuisten ajatuksia johtamisesta

-
50 kpl podcastia

-
8 kpl artikkelia

-
10 kpl blogeja

- Kartoituskyselyiden
tausta, toteutus ja analyysi: Palaute ja vuorovaikutus lähijohtamistilanteissa

-
Loppuseminaarin materiaalit ja videot

- Runsaasti
linkkejä ja vinkkejä lisälukemiseksi

-
3 kpl aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä

 

Hankkeen
tuloksena lähijohtajat ovat aktiivisemmin ja tietoisemmin pohtineet omia
ajattelutapojaan ja arvojaan sekä havainnoineet työtään. Erityistä huomiota on
kiinnitetty tasapuoliseen ja aktiiviseen palautteen antamiseen, kuunteluun ja
viestintään. Tieto yz-sukupolven erilaisuudesta ja sen taustoista ovat
selkiyttäneet toimintaa. Myös lähijohtajien keskinäinen toiminta ja yhteinen
keskustelu johtajuudesta kehittyivät hankkeen aikana yrityksissä.

 

Alku-
ja loppukartoituksessa kysyttiin yz-sukupolvelle tärkeistä asioista:
yhteisöllisyys, merkityksellisyys, valmentava johtajuus.  Nämä asiat vaikuttavat myös työhyvinvoinnin
kokemukseen. Hankkeen aikana koettiin mm. yhteisöllisyyden ja esimiehen kuuntelemisen
hieman parantuneen.

 

Hankkeen
tuloksia on esitelty seitsemässä eri tapahtumassa, näistä osa oli
valtakunnallisia. Isoin tapahtuma oli Unelmien työpäivä lokakuussa 2020,
tapahtumanstriimausta seurasi tuhat katsojaa. Tästä jatkona kävimme keväällä
2021 esittelemässä valtakunnallisessa Work goes happy 10 vuotta -tapahtumassa hankkeen
huomioita merkityksellisyyden tärkeydestä nuorille aikuisille työelämässä. Valtakunnallisessa
Videopedagogiikkaa kehittämässä -webinaarissa esiteltiin hankkeessa tuloksia
videoiden käytöstä johtamisen kehittämisessä.

 

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen
rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020

Kesto: 1.10.2018 – 30.6.2021

Lisätietoa www.jamk.fi/yzsukupolvi

Projektipäällikkö,
Hilkka Heikkilä, hilkka.heikkila@jamk.fi, 050
430 8407

Projektin tulokset

YZ-sukupolvi
-hankkeen tulokset on julkaistu hankkeen nettisivuilla jamk.fi/yzukupolvi:

- 7
kpl arjen johtamisen työkalua (kuuntelu, palaute, eri ihmistyyppien johtaminen,
osallistavat kokoukset, ihmisten huomiointi muutoksessa, unelmatyöpaikka ja
videointi johtamisen kehittämisessä

-
2 kpl testiä: Testaa mitä tiedät yz-sukupolvesta ja Oletteko huomioineet
yz-sukupolven tarpeet yrityksen johtamisessa.

- 6
kpl videoita, teemana: sukupolvet, johtaminen, vuorovaikutus,
merkityksellisyys, nuorten ajatuksia työelämästä ja johtajuudesta

-
Loppujulkaisu

-
Sitaattipankki, johon hankkeen aikana koottiin osallistujien ja nuorten
aikuisten ajatuksia johtamisesta

-
50 kpl podcastia

-
8 kpl artikkelia

-
10 kpl blogeja

- Kartoituskyselyiden
tausta, toteutus ja analyysi: Palaute ja vuorovaikutus lähijohtamistilanteissa

-
Loppuseminaarin materiaalit ja videot

- Runsaasti
linkkejä ja vinkkejä lisälukemiseksi

- 3 kpl aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä