YZ-sukupolvi

Vie työyhteisön uudelle tasolle

YZ-sukupolvi -projektin pääkuva, vanhoja puita metsässä

Tuleeko esimiehestä personal trainer?

Y-sukupolvi haluaa tulla arvostetuksi ja kuulluksi. Lisäksi se odottaa, että yksilöllisyys paitsi odotusten myös elämäntilanteen suhteen otetaan työpaikalla huomioon.
- Susanna Kultalahti, Gofore

Tietoa hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat siirtyä YZ-sukupolven edellyttämälle yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden tasolle. Sen kautta parannetaan koko henkilöstön työhyvinvointia erityisesti sosiaalisen ja psykologisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeessa on mukana 15 pk-yritystä ja toimenpiteissä noin 60 esimiestä osallistuvista yrityksistä.

Hankkeessa

1. Tunnistetaan keskeiset kehittämiskohteet yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden näkökulmasta.
2. Pilotoidaan eri sukupolvien yhteistyötä ja kehittymistä edistäviä toimintamalleja moniäänisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden tukemiseksi.
3. Edistetään vertaisoppimista eri organisaatioiden välillä.
4. Rakennetaan positiivista työnantajamielikuvaa (sisäinen ja ulkoinen).

Osallistuvat yritykset saavat hankkeessa

- Ajankohtaista tietoa yz-sukupolvien johtamisesta
- Alku- ja loppukartoitukset yrityksessä
- Esimiehille henkilökohtaista sparrausta
- Vertaistukea ja kokemusten vaihtoa yhteisissä työpajoissa
- Osallistumishinta 1000 € / 2000 € per yritys (esimiehiä voi osallistua 2-5 koulutukseen)

Kesto

1.10.2018–30.6.2021

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahastoohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Hankkeen teemat

YZ-sukupolvi -projektin teemat

Yhteystiedot

Hilkka Heikkilä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407