Työkalut

Tutustu hankkeessa tuotettuihin työkaluihin ja testeihin.

Työkaluja lähijohtamiseen

Testaa tietosi

Oletteko huomioineet yz-sukupolven tarpeet teidän yrityksen johtamisessa?

Tässä testissä arvioit johtamisen ja toimintakulttuurin käytäntöjä omassa organisaatiossasi. Tuloksia peilataan yz-sukupolven odotuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin. Väittämät on jaettu kolmeen ryhmään: yhteisöllisyys, esimiestyö ja työn merkityksellisyys. Nämä kolme kokonaisuutta on todettu olevan tärkeitä yz-sukupolven edustajille. Mene testimato.comiin.

Testaa mitä tiedät yz-sukupolvesta?

Toivottavasti tiedät, mitä omassa työyhteisössäsi olevat nuoret tavoittelevat työelämässä ja mitkä asiat ovat heille merkityksellisiä. Testaa mitä tiedät yz-sukupolvesta testimato.comissa. Testi on tehty faktatiedon pohjalta, mutta kuitenkin pilke silmäkulmassa.