Havaintoja

Tutustu hankkeen podcasteihin, esityksiin tapahtumissa ja julkaisuissa, artikkeleihin ja blogeihin sekä hankkeelle tehtyihin opinnäytetöihin.

Podcastit

Podcasteissa pohditaan nuorten sukupolvien vaikutusta johtamisen muutokseen. Välillä voidaan lipsahtaa muihinkin näkökulmiin. Podcastit löydät SoundCloud-palvelusta, ja täältä jaksosta 22 eteenpäin podcastien tekstivastineet (saavutettavuusdirektiivin mukaisesti 23.9.2020 jälkeen julkaistut).

Kuuntele koko podcast-soittolista. Yksittäiset jaksot löydät:

1. Nuorten johtaminen / Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
2. Nuorilla erilaiset pelisäännöt / Pirkko-Liisa Vesterinen, Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
3. Uteliaisuus ja poisoppiminen nuorten johtamisessa / Hermanni Hyytiälä, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
4. Johtamisen työkalut ja palaute / Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
5. Palautteen tarkoitus on energisoida ja edistää / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
6. Merkityksellisyys / Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
7. Vuorovaikutusta ja arkipäiväistettyä palautetta nuorille työelämässä / Harri Mustonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
8. Digikolmiloikan lisäksi johtamisen kolmiloikka? / Matti Hirvanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
9. Vastuullinen johtajuus / Mika Korhonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
10. Kannustava johtaminen tärkeää nuorille / Matleena Käppi, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
11. Merkityksellisyys työelämässä / Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
12. Ihmisten johtaminen on parasta - ja haastavinta / Katri Paakkari, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
13. Kriisijohtaminen on ennen kaikkea vuorovaikutusta / Iris Mäkinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
14. Pelialalla johdetaan intohimoa / Hanna Hauvala, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
15. Nuorille työnantajamielikuvassa tärkeää arvot, vastuullisuus ja avoimuus / Tanja Shemeikka, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
16. Muutos on oppimismatka / Elina Vaara, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
17. Hyvä tekemisen ilmapiiri tärkeää eri sukupolville / Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
18. Tiedonjanoista tekemistä yhdessä / Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
19. Johtajuus on kasvumatka / Tapu Holttinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
20. Johtaminen edellyttää herkkävaistoisuutta / Pirkko Melville, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
21. Parempi työelämä / Jyri Kansikas, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
22. Hyvä palautekulttuuri on vastavuoroista dialogia / Heidi Kauppinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
23. Palautetyökalu arkijohtamisen / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
24. Työelämässä kaikilla tulee olla mukana ammatillisuus ja aikuisuus. / Päivi Myllykangas, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
25. Yksikään meistä ei halua olla merkityksetön / Joel Kettula, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
26. Peiliin on katsottava. Myös silloin, kun asiat menevät hyvin. / Kirsi Kaunismäki-Suhonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
27. Johtaminen on suunnan näyttämistä ja luottamuksen rakentamista / Anu Tokila, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
28. Johtamistyössä tarvitaan aikaa vuorovaikutukselle ja ajattelemiselle / Marjo-Riitta Vainio, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
29. Inhimillinen vallankumous edellyttää erilaista johtajuutta / Perttu Pölönen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
30. Johtamistyön ihanuus ja vaativuus / Turiseva Dirika, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
31. Itseohjautuvuuttakin tulee ohjata ja johtaa. / Kaija Collin, Soila Lemmetty, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
32. Innostutaan yhdessä ja annetaan toistemme kukoistaa! / Päivi Hakkarainen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
33. Priorisointi on tulevaisuuden tärkeä työelämätaito / Karoliina Mellanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
34. Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen edellyttää ajan antamista. / Hanna Jauhiainen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
35. Merkityksellisyys on työyhteisön liima, joka sitoo ihmiset yhteen. / Kari Angeria, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
36. Johtaminen ei voi olla esitys. Sanojen ja tekojen täytyy kohdata. / Lasse Kukkonen, Jenna Tervo, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
37. Tärkeää, että jokainen saa saman kohtelun. / Lasse Niivuori, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
38. Nuoret haluavat säännöllistä palautetta; suoraan ja heti. / Saija Halomo, Tommi Sievinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
39. Työntekijöitä tulee kohdella vastuuta kantavina ja järkevinä aikuisina. / Mikael Hugg, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
40. Johtajan tärkeä tehtävä: tavoitteiden kirkastaminen / Anna-Mari Simunaniemi, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
41. Johtaja, kiinnostu nuoresta muutenkin kuin työntekijänä. / Seija Milicevic, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
42. Johtamisen tärkeä olla jossain määrin näkymätöntä. / Arvo Vuorela, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
43. Pysähdy miettimään arvojasi. Toteutuvatko ne käytännön työssäsi? / Mari Huhtala, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
44. Intohimo vai merkityksellisyys? / Saara Rantanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
45. Johtajan tärkeä olla avoin ja valmis kuuntelemaan ja oppimaan nuorelta. / Tuomas Rauhansalo, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
46. Merkityksellisyys on yksilöllinen kokemus / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
47. Kun tunnistaa omat ihmisyyden rajansa, niin on helpompi ymmärtää myös toisten rajoja. / Kimmo Kolu, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
48. Johtajan pitää pystyä seuraamaan maailmaa ja kehittymään itse. / Anu Manner, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
49. Heikkous voikin olla voimavara / Iris Mäkinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
50. Johtaja: kysy ja kuuntele. / Tanja Shemeikka, Anita Hukkanen, Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä

Esitykset tapahtumissa ja julkaisuissa

Unelmien työpäivä 2.10.2020

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -hankkeen projektipäällikkö Hilkka Heikkilä (vas.) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Anita Hukkanen esiintyivät "Unelmien (työ)elämä nuorten yz-sukupolven kanssa" Unelmien työpäivän päätapahtumassa Turussa, Turun AMK:n Kupittaan kampuksen tiloissa 2.10.2020. Tutustu myös esityksen materiaaliin.

Unelmien työpäivän esitykseen liittyvä haastattelu palautetyökalusta. Keskustelemassa hankkeen projektipäällikkö Hilkka Heikkilä (vas.) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Anita Hukkanen Unelmien työpäivä -tapahtumassa Turun AMK:n Kupittaan kampuksella 2.10.2020.

Videopedagogiikkaa kehittämässä -webinaari 17.11.2020

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -hanke oli yhtenä esimerkkiprojektina kansainvälisessä VISuAL-hankkeessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorit Elina Vaara ja Anita Hukkanen esittelivät YZ-hanketta VISuAL-hankkeen järjestämässä Videopedagogiikkaa kehittämässä -webinaarissa 17.11.2020 (video alkaa YZ-hankkeen esityksestä kohdasta 5:39). Tutustu myös esityksen materiaaliin.

Artikkelit

Mirva Leppälä, Elina Vaara & Hilkka Heikkilä: Miten johtaa intopiukeita, näkymättömiä luottopakkeja ja muita työelämän tyyppejä? Työ Terveys Turvallisuus -lehti 16.8.2021

Anne Törn-Laapio & Marianne Ekonen: Meaning of Work Across Different Generations of Tourism and Hospitality Employees. Teoksessa Prof Candida Silva, Prof. Monica Oliveira & Prof. Susana Silva (edited): Proceedings of the 4th International Conference on Tourism Research ICTR 2021 (s. 530-537)

Hilkka Heikkilä & Anita Hukkanen: Jatkuva oppiminen yrityksissä - videon käyttö toiminnan kehittämisessä. Teoksessa Anne Hakala, Hannu Ikonen & Tytti Pintilä (toim.): Koulutuksen kehittämisen katsaus 2020 (s. 110 - 121). Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 299, 2021

Anita Hukkanen & Elina Vaara: Management and Leadership Practices within YZ-generation Employees in Tourism and Hospitality. Teoksessa Eila Burns & Minna Koskinen (eds.): Video-supported collaborative learning: Teacher’s Manual (s. 59 - 62). Publications of JAMK University of Applied Sciences 286, 2020

Silja Eisto: Nuorten sitouttamisessa korostuu kuuntelun taito: 4 huomiota nuorten johtamisesta. Artikkeli Y-Studio.fi 7.7.2020

Tuomas Lehtonen: Nuorempia sukupolvia motivoi vuorovaikutteinen johtaminen. HS Yrittäjä-liite 18.3.2020. Artikkeli Newspoolissa ja Issuussa

Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä & Mirva Leppälä: Esimies oppii videolta - jos uskaltaa. Koulutuksen kehittämisen katsaus 2019: ELO JAMKissa

Vaara, Ekonen, Hukkanen, Heikkilä, Leppälä, Burns, Laitinen-Väänänen (2019): IMPROVING WORKING LIFE LEADERSHIP WITH VIDEO REFLECTIONS - MANAGING YZ-GENERATIONS. EAPRIL 2019 Conference Proceedings

Blogit

Tanja Shemeikka: Lähijohtaminen ja esimiestyö on yhä tärkeämpää. Turbinaattori-blogi, JAMK 27.11.2020

Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä: Askeleita parempaan palauteTYÖHÖN. Work goes happy -blogi 23.10.2020

Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä, Anita Hukkanen, Mirva Leppälä, Tanja Shemeikka, Elina Vaara: Unelmien (työ)elämä nuorten kanssa. Work goes happy -blogi 21.9.2020

Tanja Shemeikka: Työnantajakuvalla on väliä - erityisesti nuorille. Finnish Business Blog, JAMK 2.9.2020

Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä, Mirva Leppälä: Video esimiehen personal trainerina. Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen II blogi 13.8.2020

Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä, Anita Hukkanen, Mirva Leppälä, Tanja Shemeikka, Elina Vaara: Luottamus, arvostus ja vuorovaikutus. Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen II blogi 4.5.2020

Mirva Leppälä, Hilkka Heikkilä: Kahdeksan vinkkiä podcastien maailmaan (ja johtamiseen). Finnish Business Blog, JAMK 26.4.2020

Marianne Ekonen: Viisi vinkkiä löytää merkityksellisyys arjen estetiikasta. Turbinaattori-blogi, JAMK 24.4.2020

Hilkka Heikkilä: Heittäytymällä matkaan ja uusiin korkeuksiin. Turbinaattori-blogi, JAMK 23.4.2020

Anita Hukkanen: Palaute on välttämätöntä polttoainetta yrityksissä. Turbinaattori-blogi, JAMK 19.3.2020

Yhteystiedot

Hilkka Heikkilä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407