The KOOSTE

Tutustu hankkeen loppujulkaisuun, sitaattipankkiin sekä kartoituskyselyyn.

Loppujulkaisu

Tutustu YZ-sukupolvien johtamisen käsikirja -loppujulkaisuun.

Sitaattipankki

Tutustu Ajatuksia YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -projektin matkalta -sitaattipankkiin.

Kartoituskysely

Tutustu tarkemmin YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -projektin kartoituskyselyn taustaan, teoriaan, toteutukseen ja tuloksiin.