Projekti

Youth Guidance Center Coordinator Training

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Coordinator Training
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus
Coordinator Training Programme - Multi-Professional Guidance for Youth 2021-2022

Projektin taustalla on nuorisotakuu ja sen toteutuminen: on havaittu, että ns. NEET-nuorten (not in employment, education or training) ohjaamiseksi yksi parhaista sosiaalisista innovaatioista on yhden palveluluukun periaatteella toimivat ohjauspisteet, kuten Suomessa toimivat Ohjaamot. Ohjaamoissa on saatavilla monia nuorten tarvitsemia palveluita liittyen työllistymiseen, koulutukseen ja arjenhallintaan. Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö tällaisessa palvelupisteessä vaatii uudenlaista koordinaatio- ja johtamisosaamista.

Projektissa selvitetään ja kehitetään yhteistyössä Itämeren alueen maiden kanssa palvelupisteen koordinaattorin professiota ja siihen liittyviä kompetensseja. Lisäksi kehitetään kooordinaattoreille suunnattu koulutusohjelma ja opetussuunnitelma. Koulutusta pilotoidaan ja sitä kehitetään siten, että projektin päättyessä voidaan levittää hyvänä käytäntönä opetussuunnitelmaa, koulutusohjelmaa ja koordinaattoreiden kompetenssiprofiilia keskeisille sidosryhmille.

Projekti on jaettu neljään eri vaiheeseen ja tulokseen:
 • Vaihe 1 - Selvitystyö ja kompentenssit: selvitetään, analysoidaan ja määritellään monialaisen nuorten ohjauspisteen koordinaattorin professiota ja siihen liittyviä kompetensseja
 • Vaihe 2 - Opetussuunnitelma: kehitetään Coordinator Training Programme -koulutusohjelmaan opetussuunnitelma, joka on validoitu ECTS-tasolla. Koulutuksen modulit muodostuvat vaiheessa 1 määritellyistä avainkompetensseista
 • Vaihe 3 - Pilottikoulutus: testataan opetussuunnitelma ja järjestämällä 1 vuoden kestoinen koulutusohjelma
 • Vaihe 4 - Arviointi ja levittäminen: esitellään arvioitu, tarpeen mukaan tarkistettu koordinaattorin kompetenssiprofiili sekä opetussuunnitelma keskeisille sidosryhmille.
Projekti liittyy JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun TESSU2- ja OSMO2-projekteihin, joissa on kehitetty Ohjaamo-henkilöstön osaamista niin monialaisen ja moniammatillisen ohjauksen ja yhteistyön kuin monikulttuurisen ja yhdenvertaisen ohjauksenkin teemoissa. Projektia rahoittaa EU:n Erasmus+-ohjelma.

Projektikumppaneina toimivat
 • KL, Local Government, Tanska
 • Lithuanian Employment Service, Liettua
 • SALAR, Swedish Association of Local Authorities and Regions, Ruotsi
 • VIA University College, Tanska
 • Jyväskylän kaupunki, Suomi
 • Ohjaamo Jyväskylä, Suomi
 • Municipality of Östersund, Ruotsi
 • Norden Association in Sweden, Ruotsi

Projektivastaava, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, lehtori Päivi Kauppila, s-posti etunimi.sukunimi (at) jamk.fi