Projekti

Youth Guidance Center Coordinator Training

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Coordinator Training
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.10.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus

Coordinator Training Programme - Multi-Professional Guidance for Youth 2021-2022

Projektin taustalla on nuorisotakuu ja sen toteutuminen: on havaittu, että ns. NEET-nuorten (not in employment, education or training) ohjaamiseksi yksi parhaista sosiaalisista innovaatioista on yhden palveluluukun periaatteella toimivat ohjauspisteet, kuten Suomessa toimivat Ohjaamot. Ohjaamoissa on saatavilla monia nuorten tarvitsemia palveluita liittyen työllistymiseen, koulutukseen ja arjenhallintaan. Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö ja sen koordinointi tällaisessa palvelupisteessä vaatii uudenlaista koordinaatio- ja johtamisosaamista.

Projektissa selvitetään ja kehitetään yhteistyössä Itämeren alueen maiden kanssa palvelupisteen koordinaattorin professiota ja siihen liittyviä kompetensseja. Lisäksi kehitetään kooordinaattoreille suunnattu koulutusohjelma ja sen opetussuunnitelma. Koulutusohjelmaa pilotoidaan ja sitä kehitetään siten, että projektin päättyessä voidaan levittää hyvänä käytäntönä opetussuunnitelmaa, koulutusohjelmaa ja koordinaattoreiden kompetenssiprofiilia keskeisille sidosryhmille.

Projekti on jaettu neljään eri vaiheeseen ja tulostavoitteeseen:

 • Vaihe 1 - Selvitystyö ja kompentenssit: selvitetään, analysoidaan ja määritellään monialaisen nuorten ohjauspisteen koordinaattorin professiota ja siihen liittyviä kompetensseja.
 • Vaihe 2 - Opetussuunnitelma: kehitetään Coordinator Training Programme -koulutusohjelmaan opetussuunnitelma, joka on validoitu ECTS-tasolla. Koulutusohjelman tavoitteet, sisällöt ja moduulit muodostuvat vaiheessa 1 määritellyistä avainkompetensseista.
 • Vaihe 3 - Pilottikoulutus: testataan opetussuunnitelma ja koulutusohjelma järjestämällä 1 vuoden mittainen koulutusohjelma koordinaattoreille.
 • Vaihe 4 - Arviointi ja levittäminen: esitellään arvioitu, tarpeen mukaan tarkistettu koordinaattorin kompetenssiprofiili sekä opetussuunnitelma ja koulutusohjelma keskeisille sidosryhmille.


Projekti liittyy Jamk ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamiin TESSU2- ja OSMO2-projekteihin, joissa on kehitetty Ohjaamo-henkilöstön osaamista niin monialaisen ja moniammatillisen ohjauksen ja yhteistyön kuin monikulttuurisen ja yhdenvertaisen ohjauksenkin teemoissa.

Projektia rahoittaa EU:n Erasmus+-ohjelma. Projektikumppaneina toimivat:

 • KL, Local Government, Tanska
 • Lithuanian Employment Service, Liettua
 • SALAR, Swedish Association of Local Authorities and Regions, Ruotsi
 • VIA University College, Tanska
 • Jyväskylän kaupunki, Suomi
 • Ohjaamo Jyväskylä, Suomi
 • Municipality of Östersund, Ruotsi
 • Norden Association in Sweden, Ruotsi


Projektivastaava: lehtori Päivi Kauppila, Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) jamk.fi

Lue lisää: Coordinator of Youth Guidance Centres (One-Stop-Shops) – School to Work (s2wflagship.eu)

Projektin tulokset

Projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet vaiheille 1-4:

Vaihe 1 - Selvitystyö ja kompentenssit: on selvitetty, analysoitu ja määritelty monialaisen nuorten ohjauspisteen (kuten Suomen Ohjaamot) koordinaattorin professiota ja siihen liittyviä kompetensseja, minkä pohjalta on luotu opetussuunnitelma ja koulutusohjelma koordinaattoreille.

Vaihe 2 - Opetussuunnitelma: on kehitetty Coordinator Training Programme opetussuunnitelma ja koulutusohjelma, joka on validoitu ECTS-tasolla.
Koulutuksen moduulit pohjautuvat vaiheessa 1 määritellyille avainkompetensseille. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 15 ECTS ja sisältää seuraavat moduulit:
Module 1: Building One-Stop Guidance Centre (5 ECTS)
 • Module 2: Delivering the services in a client-centered way (3 ECTS)
 • Module 3: Managing, coordinating and developing multidisciplinary services and team (4 ECTS)
 • Module 4: Creating and developing sustainable networks (3 ECTS)

 • Vaihe 3 - Pilottikoulutus: on testattu opetussuunnitelma järjestämällä koulutusohjelma Coordinator Training Programme (15 ECTS). Koulutusohjelma on toteutettlu lukuvuonna 2021 - 2022.


  Vaihe 4 -  Arviointi ja levittäminen:on arvioitu ja toteutettu pilottikoulutus ja esitelty koordinaattorin kompetenssiprofiili sekä opetussuunnitelma ja koulutusohjelma keskeisille sidosryhmille kansallsesti ja kansainvälisesti.


  25.11.2022