Projekti

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)

Lyhenne
HyPe
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.6.2022 - 31.3.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Muu rahoitus
Projektin kuvaus

Vuonna 2020 käynnistyi TYÖ2030-kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tuottaa uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustaa kokeiluihin. Tällä pyritään vaikuttamaan työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -valmennuspilotissa keskitytään tutkimaan yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta rakentavaa, ylläpitävää ja vahvistavaa vuorovaikutusta sekä harjoitellaan dialogisuustaitoja verkkoympäristössä. Tavoitteena on tukea osallistujia tunnistamaan keinoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta hyvinvointia työyhteisössä.

Valmennuksen rinnalla toteutetaan käytäntötutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten toimijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä, sen toteutumisesta ja kehittämisestä verkkoympäristössä osana hyvinvoivaa ja yhteisöllistä oppilaitosta. Aineistoina käytetään monipuolisin menetelmin kerättyjä kirjallisia aineistoja ja eläytymismenetelmää.

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -valmennuspilotti on yksi Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttaman Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -projektin  kehittämiskoreista. Projektia rahoittavat Työterveyslaitos ja TYÖ2030-ohjelma.

Kokonaisuutta toteuttavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajajärjestö Sivista, Haaga-Helia ja Jamk ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Lisätietoja
Sirpa Laitinen-Väänänen
projektipäällikkö, johtava tutkija
040 5889 919, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projektin tulokset

Toiminnan tuloksena oppilaitokset rakentavat työhyvinvointia tukevan ja yhteisöllisyyttä vahvistavan jatkuvan oppimisen kehityspolun.

Tuotokset:

  • oppilaitoskohtaisia koosteita yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä hyvinvointia edistävistä hyvistä käytänteistä, toimintatavoista ja menetelmistä
  • artikkelisarja ammatillisten oppilaitosten toimijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä, sen toteutumisesta ja kehittämisestä verkkoympäristössä osana hyvinvoivaa ja yhteisöllistä oppilaitosta.

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen

HyPe-kokonaisuuteen kuuluvassa Vuorovaikutus verkossa - hyvinvointia oppilaitokseen -projektissa tutkitaan ja kehitetään yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteisöllisyyttä vahvistavaa verkkoympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta.